UROCZYSTOŚCI

 

PORANEK WIGILIJNY W SZKOLE

 

Święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalny urok. Dla wielu z nas jest to czas radości i serdecznych spotkań w gronie najbliższych.  

Jak co roku zgodnie ze szkolną tradycją ostatni dzień przerwy świąteczno – noworocznej  jest w naszej Szkole dniem szczególnie uroczystym. Również i w tym roku we wszystkich klasach odbyły się klasowe wigilie. Uczniowie dzielili się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia, a przy wigilijnym stole śpiewali kolędy. Następnie cała społeczność szkolna udała się na salę gimnastyczną, gdzie odbył się uroczysty przedświąteczny  apel.  Swoją obecnością zaszczycili nas w tym dniu zaproszeni goście: Radny Rady Powiatu Dębickiego - Daniel Wójcik,  sołtysi – Stanisław  Jantoń i Bolesław Pieniądz, radny Ryszard Chajec, emerytowani pracownicy, rodzice oraz cała społeczność szkolna.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej Szkoły, uświetnił to niecodzienne spotkanie. Były kolędy i pastorałki, a słowa, które płynęły ze sceny, wprowadziły przybyłych w świąteczny nastrój. Występ uczniów zakończyły życzenia wpisane w tekst scenariusza: W tę nadchodzącą świętą noc Miłości, noc Przebaczenia, noc kiedy „Bóg się rodzi, moc truchleje”, życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku. Niech narodzone Dzieciątko ześle Wam łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego, a święta niech będą prawdziwym duchowym, chrześcijańskim przeżyciem i spełnieniem nieustannego dążenia człowieka do szczęścia.

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor i Ksiądz Proboszcz również złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne.

 

 

POCIĄG DO WOLNOŚCI

08 listopada  społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyła niezwykłą podróż – PODRÓŻ DO WOLNOŚCI pociągiem, który wyruszył ze stacji NIEWOLA NARODOWA  i poprzez stacje: POWSTANIA NARODOWE I PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA dotarł do stacji docelowej: WOLNOŚĆ.  W pociągu tym jechali nasi uczniowie, których Przewodnikami byli: Gabrysia i Mateusz. Przybliżyli oni nam nasze dzieje narodowe od momentu utraty niepodległości aż do jej odzyskania 11 listopada 1918 roku - w momencie zakończenia I wojny światowej. Tej nietypowej podróży towarzyszyły niezwykłe emocje rozbudzone recytacją wzruszających utworów lirycznych o tematyce patriotycznej oraz chwytającym za serce wykonaniem polskich pieśni patriotycznych – m.in. ,,Legionów”, ,,Roty”, ,,Warszawianki”. Dokładnie o godzinie 11.11, odpowiadając na apel Ministra Edukacji Narodowej,,Szkoło, do hymnu!”, odśpiewaliśmy cztery zwrotki najpiękniejszej z wszystkich pieśni - ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Obserwując patriotyczną postawę naszych uczniów śmiało możemy rzec: ,,Jeszcze Polska nie zginęła, póki MY ŻYJEMY!”

   Marta Karmelita

 

14 X

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

 

Dnia 14 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowanie dzieci z klasy pierwszej na uczniów.

Ósmoklasistka przedstawiła historię powstania tego Święta oraz wyjaśniła, skąd wziął się zwyczaj pasowania na ucznia. Nauczycielom dedykowała piosenkę.

Następnie głos oddano pierwszoklasistom. Z wielkim przejęciem recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Ślubowali być dobrymi uczniami i kolegami, dbać o dobre imię szkoły i klasy. Pani Dyrektor, kładąc ołówek na ramieniu, symbolicznie pasowała ich na uczniów. Pierwszaki zostali obdarowani dyplomami, medalami i upominkami. Dostali też legitymacje szkolne.

Na koniec Pani Dyrektor wręczyła pracownikom szkoły nagrody, a przedstawiciele uczniów i Rodziców złożyli  nauczycielom życzenia. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć wszyscy udali się na poczęstunek.

Uroczystość była dla dzieci ogromnym przeżyciem i na pewno długo będą ją pamiętać.

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

„Co my wiemy, to tylko kropelka.

Czego nie wiemy, to cały ocean.” 

Isaac Newton

 

Ku niezadowoleniu uczniów, wakacje dobiegły końca. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, który zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo, gdyż jest dniem końca leniuchowania i powrotu do szkolnej rzeczywistości i obowiązków.

I stało się … ! 2 września 2019 roku uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Ten poniedziałkowy dzień rozpoczął się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Januszkowicach. Po Mszy Świętej udaliśmy się do szkoły, gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z klasy szóstej przedstawili krótką formę artystyczną, która miała w sobie minimum słów i dużo emocji. Za pomocą gestów, odpowiednich rekwizytów i podkładów muzycznych uczniowie pokazali że zdobywanie wiedzy nie powinno być rywalizacją. Dzięki czemu szkoła będzie miejscem, do którego każdy z nas będzie chciał wracać.

Uczniowie nawiązali także do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wspomnieli bohaterów – obrońców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy odważyli się zbrojnie przeciwstawić niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy w pierwszych dniach września, a  także później: w konspiracji, oddziałach partyzanckich i na wszystkich frontach II wojny światowej.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły, która powitała wszystkich serdecznie. Szczególne słowa skierowała do dzieci klas najmłodszych oraz przedszkolaków i ich rodziców. Pani Dyrektor życzyła wszystkim wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Przedstawiła również wychowawców klas oraz nowych nauczycieli, którzy będą uczyć w naszej szkole. 

Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami. Rozpoczynamy kolejną przygodę edukacyjną. Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń. Niech ten nowy rok szkolny będzie udany i pełen niezapomnianych chwil.

Katarzyna Pietrucha-Nowak

 

ŚWIĘTO MAMY I TATY

W dniu 22 maja odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta  Mamy i Taty. Uroczystość przygotowały oddziały przedszkolne i klasy młodsze. Były piosenki, tańce, życzenia i własnoręcznie wykonane upominki. Rodzice przy ciastku i kawie oglądali występy swoich dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA Z OKAZJI

NARODOWEGO ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

Jak co roku z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Polonez w wykonaniu grupy przedszkolnej i montaż słowno-muzyczny, zaprezentowany przez uczniów klas starszych był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych.

Ta podniosła uroczystość niosła przesłanie dla nas wszystkich, które głosi, że patriotyzm winniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako naród tak żyć, żeby nasza ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

Organizatorzy

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W NASZEJ SZKOLE

 

 

   7 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych zaprezentowały tańce i piosenki. Wyraziły w ten sposób wdzięczność i miłość swoim Babciom i Dziadkom. Uroczystość zakończyła się wręczeniem upominków. Dziadkowie przy ciastku i kawie miło spędzili ten czas podziwiając swoje wnuczęta.

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY

21 grudnia 2018r. w naszej szkole odbył się Poranek Wigilijny. Jak co roku, elegancko ubrani, zgromadziliśmy się tym razem wyjątkowo na szkolnym korytarzu, aby wysłuchać naszych kolegów i koleżanek, którzy wraz z nauczycielami przygotowali dla nas piękny montaż słowno-muzyczny. Najpierw wysłuchaliśmy fragment Ewangelii  św. Jana, a następnie kilku refleksji na temat narodzenia Jezusa w Betlejem oraz w ludzkich sercach. Kolędy wprowadziły wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój, a w szczególności kolęda „Bóg się rodzi”, którą na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewaliśmy. Następnie wszyscy z wychowawcami udali się do swoich klas, aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, spożyć wigilijny posiłek. Po spotkaniach klasowych rozeszliśmy się do domów, a nauczyciele spotkali się na wspólnej Wigilii. Był to dla nas wyjątkowy dzień, który trafia się tylko jeden raz w roku.

                                                                                                             Monika Chajec

 

 

PASOWANIE NA UCZNIA I DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

 

12 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W  tym dniu mieliśmy okazję złożyć wszystkim nauczycielom  nasze podziękowania  za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych umysłów. Wyrazem wdzięczności były tradycyjne kwiaty. Tego dnia swoje święto  mieli również uczniowie klasy pierwszej. W programie artystycznym wspomniały minione wakacje, pożegnały się z ulubionymi zabawkami, wyraziły radość z bycia uczniami. Odświętnie ubrane i uśmiechnięte pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, obiecując , że będą pilnymi uczniami i dobrymi kolegami. Dyrektor Szkoły kolorowym ołówkiem uroczyście pasowała przyjętych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach dwunastu pierwszoklasistów. Na pamiątkę tak ważnej uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, szkolne legitymacje oraz wiele upominków. Po oficjalnej części dzieci wraz z rodzicami spotkały  się na słodkim poczęstunku. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła Nagrody Dyrektora kilku nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.

 

 

                                         UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej uczniowie Szkoły Podstawowej w Januszkowicach oraz ich nauczyciele rozpoczęli 3 września nowy rok szkolny. O godz. 8.00 grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice wzięli udział we Mszy św. w Kościele Parafialnym w Januszkowicach, w czasie której ksiądz proboszcz Stanisław Mirek skierował do zebranych wiele cennych wskazówek życiowych. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i odczytaniu listu Ministra Edukacji Narodowej uczniowie z klasy piątej zaprezentowali krótką część artystyczną , w której wcielili się w rolę prezenterów telewizyjnych i w sposób humorystyczny przedstawili wiadomości z ostatniej chwili, wiadomości sportowe i prognozę pogody na rok szkolny 2018/2019. Klasa piąta przygotowała prezentację multimedialną, w której pokazano co już uczniowie mają w szkole na ten nowy rok szkolny. Na koniec uczniowie zaśpiewali piosenkę pt; „ Chodź pomaluj mój świat”. W dalszej części akademii Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu szczególnie gorąco przywitała uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków i życzyła na progu nowego roku szkolnego wszystkim sukcesów i wytrwałości w pracy. Przedstawiła również wychowawców klas oraz nowych nauczycieli, którzy będą uczyć w naszej szkole. Są to: Agnieszka Jamróz - Płaziak – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie oraz mgr mgr Ignacy Wojdyła– nauczyciel języka niemieckiego. Po uroczystej akademii uczniowie tradycyjnie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W czasie pierwszej lekcji wychowawczej zapoznali się z organizacją pracy w nowym roku szkolnym oraz z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

 

„Niesieni falami życia płyniemy przez morze wiedzy”

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

            22 czerwca 2018 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 wraz z pożegnaniem klasy III gimnazjum, której uczniowie przygotowali część artystyczną.

W humorystyczny sposób, z pewną dozą dystansu ukazali oni swoją obecność w szkole na przestrzeni spędzonych w niej lat szkolnych. Scenki sytuacyjne przeplatane były wieloma utworami muzycznymi w wykonaniu uczennic klasy II i III gimnazjum.

Uczniowie wyrazili swoje podziękowania Pani Dyrektor, Księdzu Proboszczowi i wszystkim nauczycielom, uczącym ich, tak w młodszych, jak i w starszych klasach. Swoją wdzięczność wyrazili również do wszystkich pracowników obsługi.

Wyrazy wdzięczności kierowali za opiekę, troskę, bezpieczeństwo, pomoc w zdobywaniu wiedzy, w rozbudzaniu ciekawości świata, za ciągłe mobilizowanie do nauki oraz za możliwość rozwijania ich zdolności.

Uczniowie w swoich wspomnieniach podkreślili, że: "żegluga przez gimnazjalne wody" nie była łatwa, przepraszając za wszystkie niedogodności z ich strony.

Ogromną niespodzianką było przygotowanie przez klasę II gimnazjum krótkiej części pożegnalnej oraz wręczenie uczniom klasy III sympatycznych pamiątek na zakończenie ich edukacji w szkole.

Po zakończeniu części artystycznej Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za pracę w obecnym roku szkolnym oraz wręczyła wyróżnienia i nagrody uczniom naszej szkoły, życząc, udanych i bezpiecznych wakacji.

Bardzo dziękujemy Pani Wandzie Jamróz i Panu Janowi Palarowi za piękną oprawę plastyczną uroczystości oraz Panu Palarowi za oprawę muzyczną.

 wychowawca klasy III gimnazjum

Stefan Kokoczka

 

DZIEŃ MAMY I TATY

„Do Ciebie śmieje się cały świat”

            Dnia 25 maja odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci jak zwykle popisały się przed swoimi Rodzicami piosenkami i tańcami, a potem wręczyły Im upominki. Spotkanie to upłynęło w bardzo miłej atmosferze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,BĄDŹ POZDROWIONY, GOŚCIU NASZ…”

 

Słowami znanej wszystkim piosenki 15 maja br.powitaliśmy w progach naszej szkoły Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego, który w tym dniu przybył do parafii Januszkowice w celu dokonania jej wizytacji oraz udzielenia sakramentu bierzmowania młodzieży z klasy III gimnazjum. Ksiądz Biskup wyraził chęć spotkania się nie tylko z parafianami Januszkowic, ale również z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. Pobyt wspomnianego Gościa wśród naszej społeczności rozpoczęliśmy Mszą Świętą, po której na sali gimnastycznej miała miejsce uroczysta akademia z udziałem uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Scenariusz występu uczniów przygotowany na tę okoliczność nawiązywał do wartości, którymi powinni kierować się w życiu ludzie młodzi. Słowom towarzyszyły pieśni religijne zawierające głębokie przesłanie. Tuż po prezentacji uczniów głos zabrał Dostojny Gość. Ksiądz Biskup w słowach skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślał też, jaką rolę w życiu człowieka, również młodego, odgrywa mała ojczyzna, czyli tzw. ojcowizna. Nie omieszkał też wspomnieć, że dzieci i młodzież powinny budować swoje życie na wartościach, kierując się wzorcami osobowymi, wśród których wyróżnił patrona młodzieży – św. Stanisława Kostkę. Tuż po spotkaniu z uczniami miało miejsce spotkanie z nauczycielami, po czym Ksiądz Biskup opuścił progi naszej szkoły, aby realizować kolejne punkty programu wizytacji.

Spotkanie z Pasterzem Kościoła Rzeszowskiego było dla nas niezwykłym wydarzeniem, które umocniło w nas wiarę, nadzieję i miłość oraz pokrzepiło w podejmowania codziennego trudu kształtowania młodych umysłów i charakterów.

Marta Karmelita

 

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA I ŚWIĘTO FLAGI

 

30 kwietnia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Januszkowicach uczestniczyli w patriotycznej akademii poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczcili też jeden z naszych z symboli narodowych – Flagę, której święto przypada na dzień 02 maja.

            Scenariusz poświęcony Konstytucji opracowali uczniowie starszych klas szkoły podstawowej, natomiast Święto Flagi uczciły dzieci z oddziałów przedszkolnych patriotycznym tańcem (polonezem) oraz piosenką.

            Należy dodać, iż patriotyzm naszych uczniów przejawił się w tym dniu nie tylko w słowach i utworach muzycznych, ale również w odświętnym stroju.

 

 

 

 

 

"DAMĄ BYĆ…" - DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE

"Dzień Kobiet" obchodzony jest co roku w naszej szkole bardzo uroczyście, a za jego organizację odpowiadają oczywiście wszyscy mężczyźni pracujący w naszej placówce. Chociaż jest nas niewielu, to jednak zawsze staramy się stanąć na wysokości zadania.

Tegoroczna część artystyczna, w której wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie z różnych klas ukazała w humorystyczny sposób obyczajowość naszych Pań, również w codziennych stosunkach damsko-męskich. W rolę panów przedstawiających owe normy społeczne w temacie, wcielili się uczniowie naszej szkoły. Swoimi dialogami sprawili oni płci żeńskiej niezłą zabawę, jak również skłonili do refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości w obopólnych relacjach. Liczne utwory muzyczne oraz scenki sytuacyjne nadały imprezie swoistego charakteru, co okazało się bardzo przyjemnym doznaniem w sferze emocjonalnej.

Największą niespodzianką, która uświetniła wagę tego święta był fakt wystąpienia naszych dwóch nauczycieli-pana Jana Palara oraz pana Pawła Wiejowskiego, którzy publicznie ukazali swoje talenty muzyczne.

Pan Wiejowski zagrał na akordeonie hit ubiegłego lata Luisa Fonsi "Despacito" oraz wykonał utwór Ałły Pugaczowej "Milion ałych roz". Natomiast pan Palar wcielił się literacko-muzyczną rolę utworu Andrzeja Poniedzielskiego w "Eleganckiej piosence o szczęściu". Wykony naszych panów wprawiły Panie w prawdziwe osłupienie i wywołały podziw względem ich niezwykłych uzdolnień.

Jednym z punktów programu był także występ naszych "Szkolnych Gwiazd Muzycznych" w składzie: Kamila Kowalska, Anna Zegarowska oraz Monika Chajec, które w przepiękny sposób wykonały swoje konkursowe utwory muzyczne. Zaskoczyły one również przedstawieniem skeczu o tematyce "Mąż contra żona", wcielając się z kolejną uczennicą Urszulą Przewiędą w prawdziwe aktorskie role, co ku naszemu zdziwieniu odbyło się poza zaplanowanym scenariuszem.

Na zakończenie przedstawienia prowadzący złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia, po czym nastąpiło symboliczne wręczenie kwiatów.

Zorganizowanie święta zawdzięczamy wszystkim Panom naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim uczennicom i uczniom, biorącym udział w imprezie. Bardzo dziękujemy także Pani Dyrektor, która wyraziła wielkie uznanie za tak udane przedsięwzięcie. W imieniu wszystkich panów serdeczne podziękowania kierujemy również do Płci Pięknej naszej placówki, że zawsze pamiętają o miłej niespodziance z okazji "Dnia Chłopaka"

Stefan Kokoczka

 

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA W NASZEJ SZKOLE

 

            Dnia 13 lutego gościliśmy w naszej szkole Babcie i Dziadków dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych. Wnuczęta poprzez piosenki i tańce, które przygotowały na tę okoliczność, wyraziły swoje uczucia-wdzięczność i miłość do Dziadków. Po części artystycznej nastąpił najmilszy moment- złożenie życzeń i wręczenie upominków.        Rodzice przygotowali poczęstunek dla gości. Mamy nadzieję, że wszyscy będą miło wspominać ten dzień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DROGI DO WOLNOŚCI”

 

10 listopada 2017 r. w naszej szkole zajęcia rozpoczęły się nieco inaczej niż zwykle. Wszyscy uczniowie w odświętnych strojach wraz z nauczycielami udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyła się uroczysta akademia z okazji  Narodowego Święta Niepodległości.

„Drogi do wolności” taki tytuł nosił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. W czasie tej niecodziennej  lekcji historii mogliśmy przypomnieć sobie, jaką to naprawdę trudną drogą dążyli nasi przodkowie do wolności, walcząc z wrogiem, walcząc o to by Polska była Niepodległą i by Polska zwyciężyła: najpierw w 1918, później w 1945

i nareszcie w 1989 roku.

Święto Odzyskania Niepodległości jest doskonałą okazją do opowiedzenia,  jakie były polskie drogi do wolności.

             Jest rok 1795 - III rozbiór. Polska znika z mapy Europy. Trzej potężni sąsiedzi Polski- Rosja, Prusy i Austria korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili jego ziemie pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Jednak naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował jedność i tożsamość.

Polacy nigdy nie chcieli się pogodzić z utratą niepodległości, wielokrotnie podejmowali wysiłki, by odzyskać upragnioną wolność. Najpierw, ogromne nadzieje wiązali z osobą Napoleona, służąc mu w Legionach Polskich. Z miłości do ojczyzny, tęsknoty i wiary w jej wskrzeszenie powstaje pieśń ,,Jeszcze Polska nie zginęła”.

Klęska Napoleona nie zniszczyła nadziei na odzyskanie niepodległości. W 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Polacy mają odwagę przeciwstawić się potędze caratu. Powstanie ponosi jednak klęskę, a wielu Polaków musi wyemigrować z kraju, by już nigdy do niego nie powrócić. Następne powstanie - styczniowe w 1863 roku, również kończy się klęską. Represje zaborców, germanizacja i rusyfikacja nie zniszczyły ducha narodu. Twierdzą polskości stał się każdy dom.

Ostatnim etapem w walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej.
W sercach Polaków pojawiła się nadzieja nadejścia wolności. Trzy państwa zaborcze w 1914 roku  rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy odziani w mundury wrogich armii zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z wiarą, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość. I szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich marzenia.

Marzenia Polaków o wolnej ojczyźnie zaczynają się urzeczywistniać. Józef Piłsudski tworzy
 I Kompanie Kadrową, a następnie staje jako komendant na czele I Brygady Legionów Polskich.

I oto spełnił się sen o wolnej ojczyźnie. Po 123 latach niewoli - 11 listopada 1918 roku - Polska odzyskuje niepodległość i znów pojawia się na mapie Europy. Naczelnikiem państwa zostaje Józef Piłsudski, któremu Rząd, zwany Radą Regencyjną powierza władzę.

Niepodległa II Rzeczypospolita istniała tylko do 1 września 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej. Potem długo toczyła się walka o spełnienie marzeń pokoleń Polaków.  Polska stała się pierwszym celem zbrojnej agresji Niemiec i ZSRR. Konflikt rozszerzył się na cały świat, ale to właśnie Polska najdotkliwiej odczuła jego skutki. Polacy nigdy nie złożyli broni i nie szczędzili własnej krwi walcząc na frontach całego świata o wolność i niepodległość ojczyzny.

8 maja 1945 roku zakończyła się najkrwawsza z wojen w dziejach ludzkości II wojna światowa. Polska znalazła się pozornie w obozie zwycięzców. Pozornie, gdyż po uzgodnieniach konferencji jałtańskiej, stała się krajem podległym Związkowi Sowieckiemu, który z jednej strony pozostawił na polskich ziemiach swoje wojska, z drugiej zaś zainstalował u władzy posłusznych sobie komunistów. W Polsce zapanował totalitaryzm sowiecki.

Pozorne przejawy społecznej akceptacji nowego systemu przerwały wydarzenia
 w Poznaniu w roku 1956. Do żądających chleba i wolności robotników komunistyczna władza nie zawahała się strzelać.

W marcu 1968 roku przeciwko cenzurze, dławieniu wolności i słowa i sumienia wystąpili studenci. Odpowiedzią ze strony władz było bicie pałkami, relegowanie ze studiów, wcielanie niepokornych do karnych kompanii wojska.

Dwa lata później w grudniu 1970 roku zbuntowali się robotnicy wybrzeża. Pierwszy sekretarz PZPR wydał rozkaz o wyprowadzeniu na ulice Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga oddziałów wojska i milicji. Dokonała się masakra.

W roku 1976 zbuntowali się robotnicy wielkich zakładów przemysłowych w Ursusie

 i Radomiu. Fali wolnościowej nie udało się już powstrzymać. Zaczęły powstawać organizacje opozycyjne i wydawnictwa nielegalne. Momentem zwrotnym na drodze do wolności był wybór Karola Wojtyły na papieża i pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu 1979 roku. To wtedy miliony Polaków usłyszały od Ojca Świętego pamiętne słowa: ,,Nie lękajcie się…”.

W rok później przetoczyła się przez Polskę fala strajków. One zmieniły naszą historię. Tak narodziła się Solidarność.  Doszło do podpisania porozumień sierpniowych. Jednak blokowano rejestrację Solidarności. Działania te jednak nie przynosiły skutku. Solidarność rosła w siłę. Wszystkim chodziło o jedno, żeby Polska była Polską. Jesienią 1981r. Solidarność szykowała się do wyboru swojej władzy, do pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych i demokratycznych wyborów przedstawicieli polskiego społeczeństwa.

13 grudnia 1981 roku ogłoszony został w Polsce stan wojenny. Aresztowano kilka tysięcy działaczy Solidarności. Jaruzelski wypowiedział wojnę społeczeństwu. Zaczęły się strajki i pacyfikacja większych zakładów przemysłowych. Solidarność zepchnięta do podziemia, pozbawiona swoich przywódców zaczęła organizować się od nowa. W 1989 roku dokonało się to, co w 1918 roku. Zmienił się w Polsce układ polityczny, system ideowy a także gospodarka, zasady ustroju społecznego i wreszcie obyczajowość i cywilizacja nas otaczająca. Tak naprawdę zmieniło się wszystko. Dążenie do niepodległości przybrało realny kształt. PRL przeszła do historii. Rodziła się niepodległa Rzeczpospolita Polska.

 

,, Jest jeden czas miłości”

 

Biało - czerwona ziemio, coś z siebie wydała

Pokolenie żołnierskie w walce niepodległej,

Niech się przed tobą chyli sztandar wiecznej chwały

Bo wolność to jest tyle, ile nas poległo.

 

Jest jeden czas miłości, jest jeden czas wiary

Dla tych, którzy odeszli, dla tych, co zostają

Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe,

Wszystko splata się w jedną narodową pamięć.

 

Ona przeszłości i przyszłości sięga

Przez serce żywe, co w piersiach nam bije,

Bo wolność to jest tyle, ile nas poległo,

I wolność to jest tyle, ile nas dziś żyje.

 

                                                                        (Józefa Radzymińska - ... "Jest jeden czas miłości")

 

 To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj

w wolnej Polsce.

Organizatorzy

 

 

 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

,,Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.”

 (B. Cage)

 

 

 

            W tym roku  w naszej szkole Śwęto Edukacji Narodowej obchodziliśmy 12 października, tj. w czwartek. Było ono połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów. Najpierw część artystyczną obrazującą ciężką pracę nauczyciela oraz realia szkolnego życia zaprezentowali starsi uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. W trakcie występów dziękowali dyrekcji, wychowawcom i pozostałym nauczycielom za trud dydaktyczno-wychowawczy, a wyrazem tej wdzięczności były tradycyjnie kwiaty –  czerwone róże. Również rodzice przyłączyli się do życzeń i podarowali nauczycielom kwiaty.

            Następnie głos zabrała dyrektor szkoły mgr Ewa Ziaja, która wręczyła kilku nauczycielom Nagrody Dyrektora za wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz nagrody za wzorową pracę pracownikom administracji i obsługi. Dyrektor szkoły nadmieniła równiż, iż w tym roku trzy nauczycielki zostały wyróżnione Nagrodą Burmistrza.

            Po tym zaprezentowali się uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej, którzy w tym dniu stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły – zostali pasowani na uczniów. Tym samym społeczność uczniowska w Januszkowicach powiększyła się o 16 pełnych zapału do nauki członków. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali ,,Dyplomy pasowania na ucznia”, legitymacje uczniowskie oraz drobne upominki. Nowych uczniów gorąco witamy w progach naszej szkoły i życzymy wielu szkolnych sukcesów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYŁ TAKI WRZESIEŃ...

JEST TAKI WRZESIEŃ...

 

            Był taki wrzesień 1939 roku, kiedy polskie dzieci nie usłyszały szkolnego dzwonka obwieszczającego rozpoczęcie roku szkolnego i nie usiadły w szkolnych ławkach, ponieważ wybuchła II wojna światowa. 4 września 2017 roku wszyscy polscy uczniowie mieli taką możliwość i takie szczęście.Wśród nich znaleźli się również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach, którzy o 8.00 zgromadzili się w kościele parafialnym w Januszkowicach, aby wspólnie z Dyrekcją, nauczycielami i rodzicami podziękować za minione wakacje i prosić o potrzebne siły do pracy w nowym 2017/2018 roku szkolnym.

            Po nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły, gdzie miała miejsce inauguracyjna akademia. Jej treścią było nawiązanie do wydarzeń z 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej, pożegnanie beztroskiego czasu wakacji oraz powitanie nowego roku szkolnego. Występujący podkreślali, że szkoła w Januszkowicach to ich drugi dom, który budują razem z nauczycielami i że wszyscy są odpowiedzialni za panującą w nim atmosferę. ,, Nic tak nie zbliża do siebie ludzi, jak wspólne dzieło. Ale aby powstało wielkie dzieło, musi temu przewodzić ktoś z pasją, charyzmą i świadomością celu. Tacy właśnie są nasi nauczyciele. Kochani nauczyciele, wiemy, że przewodzenie nam nie jest łatwym zadaniem, ale bądźcie pewni, że doceniamy Wasze starania. Razem tworzymy jeden zespół!” - zapewniali uczniowie.

            Po występach uczniów głos zabrała Dyrektor szkoły mgr Ewa Ziaja, która krótko omówiła organizację nowego roku szkolnego, powitała w naszym gronie dzieci przedszkolne, które po raz pierwszy przekroczyły progi naszej szkoły, przedstawiła klasom wychowawców i zaprosiła do krótkiego z nimi spotkania. Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie rozeszli się do swoich domów, aby nazajutrz  z zapałem i entuzjazmem przystąpić do nauki.

 

 

 

OBCHODY ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

    Narodowe Święto Konstytucji to bardzo ważny dzień dla każdego Polaka.

Święto to zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Konstytucji 3 Maja, która była pierwszą w Europie postępową ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

     Z okazji  Święta Konstytucji nasza szkoła uczciła 226. rocznicę jej uchwalenia.

 W uroczystej akademii pod hasłem „ Moją Ojczyzną jest moja Polska” wystąpiła młodzież z klasy I gimnazjum , która upamiętniła to ważne wydarzenie historyczne. Zapoznała zebraną społeczność szkolną  z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz z treścią tego dokumentu. Przybliżyła w formie prezentacji multimedialnej najważniejsze daty, postacie i wydarzenia z tamtego okresu w dziejach Polski.  Na montaż słowno-muzyczny  złożyły się piękne  pieśni i wiersze patriotyczne.

Uroczystość uświetnił  także polonez wykonany przez przedszkolaków. Dzieci ubrane w biało – czerwone stroje przypomniały o polskich barwach narodowych i  Dniu Flagi, obchodzonym 2 maja.

Tegoroczna akademia dostarczyła zebranym wielu wrażeń i była przede wszystkim ciekawą lekcją historii. Warto dodać, że tego typu apele rocznicowe są od wielu lat tradycją naszej szkoły, a ich celem jest kształcenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 

          Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole uczciliśmy 12 stycznia 2017 roku. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas drugiej i trzeciej zaprezentowały dla swoich babć i dziadków piosenki i tańce, aby podziękować za miłość, opiekę i wsparcie jakimi obdarzają ich na co dzień. Mamy przygotowały słodki poczęstunek. Następnie wnuczęta złożyły gościom gorące życzenia oraz wręczyły przygotowane upominki. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Jak co roku Dzień Babci i Dziadka był dniem nadzwyczajnym, wypełnionym uśmiechem i radością.

 

 

 

 

 

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY

 

            22 grudnia był szczególnym dniem dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników obsługi Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach. Dzień ten jak co roku był dniem bez książek, zeszytów, lekcji, przerw, sprawdzianów i tego wszystkiego, co wiąże się z szarą szkolną rzeczywistością. Wszyscy w tym dniu przyszli do szkoły odświętnie ubrani. Najpierw uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami na klasowych poczęstunkach wigilijnych, a potem wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby uczestniczyć w części artystycznej tematycznie związanej z  Narodzeniem Pańskim. W tym roku scenariusz tego przedstawienia był przeglądem najważniejszych wydarzeń dotyczących historii Zbawienia, począwszy od Przymierza zawartego przez Boga z Mojżeszem na Górze Synaj, aż do momentu Narodzenia Zbawiciela w Betlejem. Nie zabrakło również nawiązania do jakże zabieganego życia współczesnego człowieka, w którym często nie ma czasu i miejsca dla Jezusa Narodzonego w Stajence Betlejemskiej.

            Naszą szkolną uroczystość uświetnili zaproszeni goście w osobach: Księdza Prałata Tadeusza Preisa, Pani Ireny Nosal, Panów Sołtysów - Bolesława Pieniądza i Stanisława Jantonia, Pana Rednego Ryszarda Chajca, Pań: Kazimiery Wiercioch, Krystyny Zegarowskiej i Alicji Płaziak – emerytowanych pracowników obsługi oraz Pań z Rady Rodziców i niektórych Rodziców.

            Podczas uroczystości miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Było nim pożegnanie przechodzącej w tym roku na emeryturę Pani Ireny Nosal – długoletniego Kierownika GZOSiP-u w Brzostku. Wiele ciepłych słów i podziękowań  w kierunku Pani Ireny popłynęło z ust: Dyrektor Szkoły Ewy Ziaja i nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców oraz uczniów. Również Pani Irena podsumowała współpracę z naszą szkołą i wyraziła swoje uznanie dla tego, co robimy na rzecz dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego.

            Po tym nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni Goście spotkali się przy wspólnym wigilijnym stole.

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

    10 listopada w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyła się uroczystość z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie uświetnili obchody 11 Listopada programem artystycznym. Celem apelu było wzbudzenie w młodym pokoleniu szacunku do własnej Ojczyzny oraz do Tych, którzy oddali swe życie za wolność naszego narodu. Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczestnicy apelu mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania utworów, które towarzyszyły naszym przodkom w drodze ku wolności. Ideą apelu było przypomnienie bezimiennych bohaterów walki o niepodległość , a potem wolność

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

 

  14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Obchodzone w tym dniu święto  upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji  Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 roku.

Dzień 14 października wyglądał w naszej szkole inaczej niż zwykle. W tym dniu nie było zajęć dydaktycznych, bo świętowali zarówno nauczycieli, jak i uczniowie.

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kościele w Januszkowicach, w której wzięli udział nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.  Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. W części artystycznej, przygotowanej przez gimnazjalistów z dużą dozą humoru, można było usłyszeć aktualności ze szkolnego korytarza, zaznajomić się z wszystkimi obowiązkami nauczyciela, poznać najciekawsze dowcipy o uczniach i pedagogach. Gimnazjaliści bawili publiczność, prezentując żartobliwe teksty i  piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję przez utalentowane uczennice naszej szkoły.

Wszystkim zgromadzonym szczególnie spodobała się zabawna scenka prezentująca aktualne wyposażenie nauczyciela na dyżur i lekcje, a składające się z takich rekwizytów jak: kask, ochraniacze na kolana i łokcie, nauszniki, różowe okulary, siedmiomilowe buty, wózek na kółkach. Gwoździem programu okazał się również teleturniej sprawdzający inteligencję Pani Dyrektor i nauczycieli. W czasie zabawy  uczestnicy teleturnieju wykazali się wyjątkowo bystrymi umysłami i zasłużyli na nagrody

Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom obsługi kwiaty w podziękowaniu za poświęcenie i trud włożony w ich edukację i wychowanie oraz wspólnie zaśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Do życzeń  i podziękowań dla wszystkich pracowników szkoły dołączyli się również przedstawiciele Rady Rodziców.

 

 

 

VII MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY

 

Dn. 02.06.2016r w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbył się VII Międzyszkolny Turniej Wiedzy „Wielcy Polacy – spotkanie z ... Januszem Korczakiem”.

Do turnieju przystąpiło dziesięciu gimnazjalistów ze szkół: w Gogołowie, Sowinie, Siedliskach Bogusz  i z naszej szkoły. Uczestnicy mogli wykazać się wiedzą na temat życia i twórczości Janusza Korczaka, którą oceniało jury w składzie: Pani Zuzanna Rogala i Pani Elżbieta Król.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Paulina Chajec  - ZS Januszkowice

II miejsce –Justyna Iskra  - ZS Gogołów

III miejsce – Dominika Krupka – ZS Januszkowice

Otrzymali oni nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Sponsorami tego turnieju byli:

1.Delikatesy Premium, Opacinka, Piotr Raś

2.Delikatesy Centrum, Brzostek, Małgorzata Drozd

3.Stacja paliw BP, Brzostek, Anna Majewska

4. Firma Taurus, Pilzno

5. Przedsiębiorstwo Handlowo – Hurtowe Betex, Jasło

6. Piekarnia „Kołacz”, Kołaczyce, Krzysztof Czech

7. Piekarnia, Brzostek

8. Firma Handlowo – Usługowa, Opacionka, Krzysztof Pruchnik

 

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

 

 

 

ŚWIĘTA MAJOWE

 

   2. maja w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyła się uroczysta akademia poświęcona Świętu Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja.

     Celem apelu było kształtowanie u uczniów poczucia przynależności narodowej oraz wzbudzenie szacunku do Ojczyzny i tych, którzy ginęli w obronie jej wolności.

     Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego.

  Następnie wystąpiły dzieci z oddziałów przedszkolnych, które poprzez taniec i śpiew przypomniały o Dniu Flagi, symbolu narodowym.

     Z kolei uczniowie klasy VI w montażu słowno – muzycznym przypomnieli o najważniejszych działaniach niepodległościowych podejmowanych przez naród polski, które w efekcie doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja oraz odzyskania upragnionej wolności.

 

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZEJ SZKOLE

 

21 i 22 stycznia to dni, w których wszystkie wnuczęta pamiętają o tym jak wspaniale babcie i dziadkowie opowiadają bajki, śpiewają kołysanki, przytulają i pocieszają. 22 stycznia w naszej szkole odbyła się akademia, podczas której dzieci wyraziły wdzięczność swoim Dziadkom poprzez piosenki, tańce i upominki. Była to także okazja do spotkania się ze znajomymi przy kawie, herbatce i ciastku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

           

            Mottem tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Januszkowicach były słowa Edwarda Łojana: ,,Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!...”

Montaż słowno–muzyczny z elementami prezentacji przygotowany przez uczniów naszego zespołu był przeglądem najważniejszych działań niepodległościowych podejmowanych przez naród polski na przestrzeni dziejów i po 1918 roku, aż do wyjścia wojsk radzieckich z Polski w 1993 roku. Nadrzędnym celem przekazywanych treści było wzbudzenie w młodym pokoleniu szacunku do własnej Ojczyzny oraz do Tych, którzy przelewali za Nią krew, również pamięci o Nich. Ponadto prezentowane treści miały służyć wzbudzeniu refleksji nad znaczeniem wolności w życiu narodu oraz jednostki. Mamy nadzieję, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel.

            Występ uświetniła wzorowa recytacja i pięknie wykonane przez nasze uczennice utwory muzyczne, podczas których zadziwiły publiczność swoimi zdolnościami Gosia G. (gra na skrzypcach) i Kamilka K. (gra na flecie). Na uwagę zasługuje również występ grupki uczniów z klasy IV. Urzekli oni widzów swoimi pięknymi głosami oraz wspaniałą prezencją.

            Nasi uczniowie wzięli również udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Brzostku. Poczet sztandarowy uczestniczył we Mszy Świętej za Ojczyznę odprawionej w kościele parafialnym w Brzostku oraz w składaniu wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej na terenie miasta Brzostek.

Mieliśmy również okazję zaprezentować nasz program artystyczny przed lokalnymi władzami oraz  gminną społecznością.

Marta Karmelita

 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIE NA UCZNIA  KLASY I SP

 

Jak co roku w naszej szkole, 14 października 2015 r. obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej oraz pasowanie na uczniów klasy I Szkoły Podstawowej.

14 października  jest szczególny w pracy każdego nauczyciela, to moment, w którym zapominamy o trudach codziennej pracy, o przeciwnościach z jakimi przychodzi nam się zmierzyć każdego dnia. W tym dniu najważniejszy jest uśmiech naszych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. 

Uczniowie w sposób humorystyczny przygotowali okolicznościowy  program artystyczny  pt; „ Nauczyciel z klasą”. Przedstawili kilka strojów, bez których nowoczesny nauczyciel podążający drogą rozwoju zawodowego w burzliwych czasach reformy oświatowej wprost nie może się obyć. Na początku na wybiegu mody pojawił się bardzo oryginalny strój dla nauczyciela matematyki. Każdego matematyka powinno wyróżniać odpowiednie nakrycie głowy. Jednoznacznie wskazuje ono, iż nauczyciel znajduje się w czynnej służbie u królowej nauk.  Przedstawiono funkcjonalny i wygodny strój dla nauczyciela przyrody i biologii. Ubiór ten zdobył specjalne wyróżnienie w konkursie „ Teraz  czas dla zielonych”. Pojawiła  się nowa kreacja przeznaczona dla nauczyciela historii. Strój ten jest pierwotnym i naturalnym sprzymierzeńcem  i sojusznikiem  w nawiązywaniu do przeszłości. Strój nauczyciela wychowania fizycznego wygodny  i swobodny, obszerność pozwala na utrzymanie równowagi podczas lekcji i wykonywania ćwiczeń. Kreacja dla polonistów to strój  klasyczny. Jest to kreacja o wdzięcznej nazwie „zaślubiny z zawodem” dla nauczyciela polonisty. Barwna postać naszej szkoły nauczyciel plastyki będzie nosił  piękny kapelusz umożliwi nam zapoznanie się z architekturą budowli antycznych. Dwulitrowe wiaderko z farbami pomoże w kolorowaniu uczniowskich marzeń. Nowatorski strój dla nauczyciela bibliotekarza składa się on z obszernej spódnicy zaopatrzonej w wygodne kieszenie, dzięki którym nauczyciel  ma przy sobie ukochane książki i wszędzie, gdzie przebywa szerzy kulturę czytelniczą. Hitem  sezonu okazał się  nowatorski strój dla nauczyciela nauczania zintegrowanego. Jest on bogato zdobiony w kolorowe podkolanóweczki, koroneczki, falbaneczki, misiaczki i plecaczki. Atrakcyjny okazał się strój dla  nauczyciela  informatyki. Dziwny kapelusz, a na nim łącza internetowe, które przyciągają wielu komediantów  pragnących podłączyć się do jego komputera i drukarki w super nowoczesnym stroju nauczyciela widać wystający z kieszeni panel  najnowsze osiągnięcie techniki. Bardzo modny w tym sezonie strój dla nauczycieli anglistów. Na koniec  ubiór zaprojektowany dla osoby dzierżącej władzę w szkole czyli dyrektora. Symbol władzy berło do rozdzielania nagród i pochwał. Na ramieniu przewieszona torba zawierająca podręczny dywanik, który w każdej chwili może służyć wszystkim  uczniom i nauczycielom w szkole. Pod pachą notes z notatek służbowych.

Po części humorystycznej nie zabrakło życzeń dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz pierwszoklasistów.

Następie pierwsza klasa wkroczyła na środek sali i słowami: ,,Scena nasza!” kazali usunąć się starszym uczniom i oni przedstawili swój repertuar: recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Z honorem złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pani Dyrektor dokonała aktu uroczystego pasowania na ucznia.

I tak 23 pierwszaków stało się prawowitymi uczniami. Wychowawczyni wręczyła im akty pasowania, przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego upominki, a rodzice zaprosili na słodki poczęstunek.

Organizatorzy

 

 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY WIELCY POLACY „ ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ IGNACEGO ŁUKASIEWICZA”.

 

Tradycją naszej szkoły stał się coroczny turniej wiedzy „Wielcy Polacy”. Już po raz  szósty 3 czerwca poszerzaliśmy tym razem wiedzę o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i własnej pracy uczniowie okolicznych gimnazjum  mieli szansę  zmierzyć się z najlepszymi uczniami z innych szkół i zdobyć wartościowe nagrody. Za zajęcie I miejsca nagrodą główną był tablet , za zajęcie drugiego miejsca drukarka wielofunkcyjna, a za miejsce trzecie słuchawki. Nagrody zostały zakupione dzięki hojności sponsorów. Na turniej zgłosiło się 8 uczniów z następujących szkół: Gimnazjum w Siedliskach – Bogusz wzięli udział uczniowie: Bartosz Mijal, Kamil Angielski i Michał Raś.

 Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku przyjechał do nas uczeń Patryk Machaj, oraz z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Januszkowicach wzięło udział cztery uczennice z Małgorzata Gierut, Karolina Winiarska, Kinga Węgrzyn i Sylwia Cieplik. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech etapach konkursu. Pytania zadawała uczestnikom Pani Agnieszka Zięba. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju kontrolę sprawowała  komisja ekspertów: Pani mgr Zuzanna Rogala oraz Pani mgr farm. Krystyna Godawska. Wśród zaproszonych gości przybyli Burmistrz Brzostku Pan Wojciech Staniszewski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Daniel Wójcik , opiekun z Gimnazjum w Brzostku Pani Bożena Nycz, opiekun uczniów z Gimnazjum w Siedliskach – Bogusz Pan Piotr Szczepkowicz, Sołtys wsi Januszkowice Pan Bolesław Pieniądz, Sołtys wsi Opacionka  Pan Stanisław Jantoń, radny wsi Pan Ryszard Chajec oraz   nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Turniej uświetnił występ Kamili Kowalskiej w utworze klasycznym na flecie oraz wysłuchaliśmy piosenki pt: „ Obudź się i żyj” w wykonaniu naszych uczennic. Po zaciętej na bardzo wysokim poziomie wiedzy  rywalizacji wyłoniono zwycięzców turnieju miejsca finałowe zdobyły uczennice z naszego Gimnazjum.  Miejsce I zdobyła Małgorzata Gierut,  II miejsce wywalczyła Kinga Węgrzyn oraz III miejsce zajęła Sylwia Cieplik. Tegoroczny turniej przybliżył nam bardzo obszerną biografię Łukasiewicza i trudną  dziedzinę chemii, postać Wielkiego Polaka z Galicji  Ignacego Łukasiewicza, który  jak pamiętamy był związany z naszą Gminą, ponieważ  w Brzostku  miał własną aptekę. Pamiętajmy, że pod koniec XIX wielu mawiano o Nim: „ wszystkie drogi w Zachodniej Małopolsce brukowane były guldenami Ignacego Łukasiewicza”.

Iwona

 

 

UROCZYSTA AKADEMIA POŚWIĘCONA HISTORYCZNYM ROCZNICOM MAJOWYM

 

    W miniony czwartek (30 kwietnia), w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyła się uroczysta akademia, poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem apelu było kształtowanie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Gimnazjaliści z klasy 2 zaprosili Dyrekcję, Radę Pedagogiczną oraz uczniów do udziału w żywej lekcji historii, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Słowem i pieśnią, młodzież dokonaliśmy przeglądu fragmentu historii narodowej, przybliżyła wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Chór szkolny zaśpiewał piękne patriotyczne pieśni.

Uczniowie przypomnieli, o obchodzonym 2 Maja Dniu Flagi państwowej, symbolu naszego narodu. W upamiętnienie rocznic majowych włączyły się również przedszkolaki. W czasie apelu, przed całą szkołą, dzieci zaśpiewały piosenkę i zatańczyły poloneza.

Dzięki tej akademii, data 3 Maja 1791 roku pozostanie dla uczniów datą wiele znaczącą. Świat idzie z postępem: komputer, Internet, nowoczesne technologie, ale historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu!

A konstytucja majowa do takich narodowych skarbów należy! I choć obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, bo na dłużej nie pozwoliła Rosja, dokonując rozbioru Polski, konstytucja majowa miała olbrzymie znaczenie. Wywołała zarówno w kraju, jak i na świecie wiele przychylnych opinii. Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki.

 

 

 

 

NASI KOCHANI – BABCIA I DZIADEK

 

  Dzień 21 stycznia był dniem szczególnym w naszej szkole. O godz. 1100  na sali gimnastycznej zebrali się niezwykli goście – babcie i dziadkowie dzieci przedszkolnych i klas I-III .Przy kawie, herbatce i ciastku podziwiali występy swoich wnuków: tańce, piosenki, inscenizacje. Na zakończenie otrzymali drobne upominki . Uroczystość ta była miłym akcentem w dniu Ich święta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY

 

,, - Zawsze  ilekroć uśmiechniesz się do brata i wyciągniesz do niego rękę –

     jest Boże Narodzenie

   - Jest ono zawsze, ilekroć milczysz, by wysłuchać innych

   - Zawsze, kiedy rozdajesz nadzieję

   - Zawsze, kiedy niesiesz pomoc zrezygnowanym, zniechęconym , słabym

   - Zawsze, gdy przyznajesz jak małe są twe możliwości – gdy sam prosisz o pomoc

   - Zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez ciebie

   - Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!”

 

   Tradycyjnie jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenie w naszym Zespole Szkół świętowano Poranek Wigilijny. Swoją obecnością zaszczycili nas w tym dniu zaproszeni goście:  Pan Piotr Szczepkowicz – Zastępca Burmistrza Brzostku,  Pani Irena Nosal – Kierownik GZOSiP , Pan Jerzy Wojnar – Dzielnicowy , Ksiądz Proboszcz Stanisław Mirek,  Ksiądz Prałat Tadeusz Preis, Pan Bolesław Pieniądz – Sołtys Januszkowic, Pan Andrzej Mokrzycki – Sołtys Opacionki, Pan Ryszard Chajec – Radny , Pani Barbara Mokrzycka – Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców, emerytowani pracownicy oraz cała społeczność szkolna. Z tej okazji można było obejrzeć przedstawienie pt ,,Wigilijna ulica”. Uczniowie-aktorzy przedstawili Jasełka w wersji świata współczesnego i pokazali nam, jaką wiedzę na ten temat mają przypadkowi ludzie z ulicy. Bohaterami w przedstawieniu byli biznesmeni, dla których święta to okazja do zrobienia większych interesów,  oraz nastolatki, które ograniczyły czas świąt do  zakupów, a także dwie starsze panie. Jedna z nich chwaliła się, że święta spędza u wnuczki, druga natomiast musiała te święta spędzić sama. Następną osobą był przypadkowy przechodzień, który unikał rozmów. Na koniec spotkaliśmy rodzinę. Dziecko powiedziało chyba najmądrzejszą definicję świąt. Następna część przedstawienia odbywała się w Betlejem, gdzie przyszedł na świat Jezus. W czasie występu uczniowie śpiewali kolędy, a dwie uczennice: Małgorzata i Kamila, wykonały utwory muzyczne na instrumentach. Sztuka bardzo podobała się wszystkim zebranym. To przedstawienie dało nam wiele do myślenia. Pokazało, że święta to nie tylko prezenty, jedzenie i wolne od szkoły, ale  głównie radość ze spędzania czasu z rodziną. Niech nasze serca zawsze będą pełne radości i ciepła, jakie mamy w Święta Bożego Narodzenia.  Po zakończonej inscenizacji wystąpili kolejno: Pani Dyrektor, Ksiądz Proboszcz tutejszej parafii i Pan Piotr Szczepkowicz. Serdecznie podziękowali młodzieży za występ a wszystkim obecnym złożyli świąteczno - noworoczne życzenia.  

Organizatorzy

 

 

 

 

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

 

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości - to dla nas - Polaków największe Święto Narodowe. Data ta skłania do przypomnienia sobie losów Ojczyzny i tych, którzy podjęli wyzwanie historii i na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i niepodległą Polskę. By uczcić to Święto, 7 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali piękny, patriotyczny montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Ta, co nie zginęła”. Scenki przedstawiające wydarzenia poświęcone faktom historycznym, przeplatane pięknymi pieśniami patriotycznymi, dostarczyły wielu wrażeń, wzruszeń i były  doskonałą lekcją historii dla oglądających. Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, ile zawdzięczamy tym, dzięki którym żyjemy we własnej i wolnej ojczyźnie. Nie wolno nam zmarnować i zaprzepaścić tego, za co nasi przodkowie przelewali krew i oddawali życie.  11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. Aby 11 listopada świętować w poczuciu radości i dumy z odzyskania niepodległości przez państwo polskie, część artystyczna zakończyła się wspólnym śpiewaniem piosenki "Kocham Cię, Polsko".

 

 

PASOWANIE NA UCZNIA

 

 

14 października 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na Ucznia .

13 (9 siedmiolatków i 4 sześciolatków)  odświętnie ubranych i uśmiechniętych dzieci z klasy pierwszej złożyło uroczyste ślubowanie  obiecując , że będą pilnymi uczniami i dobrymi kolegami . To wydarzenie wraz z uczniami przeżywali licznie zgromadzeni rodzice .Całości towarzyszyły śpiewy, tańce i recytacja wierszy. Na pamiątkę tak ważnej uroczystości uczniowie otrzymali dyplomy, legitymacje szkolne . Zostali również obdarowani prezentami od Pani Dyrektor, Wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego i Rodziców . Po uroczystej części artystycznej rodzice wraz z dziećmi spotkali się na słodkim poczęstunku .

 

 

 

                                                                                                      Wychowawca

 

 

 

ŚWIĘTO KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

,,Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczy ich dusze”.

                                                                                                                                                  (B. Cage)

 

            Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku na sejmie reatyfikującym pierwszy rozbiór Polski. Wówczas to została powołana KEN jako odrębny organ kierujący szkolnictwem . Instytucja ta przejęła majątek zlikwidowanego przez papieża zakonu jezuitów. Komisja, słusznie nazwana pierwszym na świecie ministerstwem oświaty, przeprowadziła trudne dzieło zeświecczenia szkolnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o program nauczania. Położyła duży nacisk na nauki ścisłe, na opanowanie języka, historii i geografii narodowej, ograniczając łacinę i usuwając teologię. Pod kierownictwem Komisji znalazły się 74 szkoły średnie, podzielone na tzw. szkoły wydziałowe i podporządkowane im szkoły podwydziałowe. KEN zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo oparte na hierarchicznej zależności niższych szczebli od wyższych.

            W rocznicę utworzenia KEN obchodzimy tradycyjnie zwany Dzień Nauczyciela. Dzień ten w naszej szkole był niezwykle uroczysty, no i przede wszystkim wolny od zajęć dydaktycznych. O godzinie 8.30 wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej na akademii przygotowanej z dużą dozą humoru. Podczas występów kabaretu ,,Niewyuczalni” dech w piersiach zapierał widok uczniów, którzy popisywali się przed publicznością niezwykłymi talentami aktorskimi. Można było jeszcze podziwiać możliwości wokalne szkolnego chóru prowadzonego przez nauczycielkę muzyki - Panią Marię Przewoźnik oraz muzyczne talenty Pana Pawła Wiejowskiego i uczennicy klasy III G. Karoliny Stasiowskiej. Ten niecodzienny  duet, czyli Pan Paweł i Karolina, wykonał dla nas utwór Dżemu pt. ,,Do kołyski”. Piosenka była dedykowana wszystkim nauczycielom na czele z Panią Dyrektor, zaproszonym na uroczystość Gościom oraz pozostałym pracownikom naszej szkoły. Po piosence były życzenia i kwiaty od wdzięcznych za trud nauczania i wychowania uczniów.

            Następnie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy przygotowali dla nich krótkie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Po tychże zajęciach wszyscy udali się do domów, aby dalej świętować.    

 

                                                                                                                                                        Organizatorzy

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

       Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej  uczniowie Zespołu Szkół w Januszkowicach oraz ich nauczyciele rozpoczęli 1 września nowy rok szkolny.

O godz. 8.00 grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice wzięli udział we Mszy św. w Kościele Parafialnym w Januszkowicach, w czasie której ksiądz proboszcz Stanisław Mirek  skierował do zebranych wiele cennych wskazówek życiowych. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami i pocztem sztandarowym  przemaszerowali  do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z klasy piątej  zaprezentowali krótką część  artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczycieli. Recytowali wiersze i śpiewali piosenki, które przypominały niezapomniane beztroskie zabawy wakacyjne  oraz wyrażały tęsknotę, bo „lato  piękne było, ale szybko się skończyło”. Uczniowie nawiązali również do 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wspominając wszystkich poległych, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej Polsce.

 W dalszej części akademii Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu szczególnie gorąco przywitała uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków i życzyła na progu nowego roku szkolnego wszystkim  sukcesów i wytrwałości w pracy. Przedstawiła również wychowawców klas oraz nowych nauczycieli, którzy będą uczyć w naszej szkole. Są to: mgr Agnieszka Zięba– nauczycielka chemii  oraz mgr Renata Wadas – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii.

Po uroczystej akademii uczniowie tradycyjnie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W czasie pierwszej lekcji wychowawczej zapoznali się z organizacją pracy w nowym roku szkolnym oraz z  zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY ” WIELCY POLACY

SPOTKANIE Z MARIĄ SKŁODOWSKĄ-CURIE”

 

Jak co roku w czerwcu uczniowie z okolicznych gimnazjów przyjeżdżają do naszej szkoły aby wziąć udział w turnieju wiedzy „Wielcy Polacy”. W tym roku 3 czerwca poszerzaliśmy wiedzę na temat życia i osiągnięć Marii Skłodowskiej- Curie. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i własnej pracy uczniowie mieli szansę sprawdzić i potwierdzić swoją wiedzę, zmierzyć się z najlepszymi uczniami z innych szkół i zdobyć wartościowe nagrody. Sponsorzy głównych nagród okazali się w ty roku bardzo hojni, za zajęcie I miejsca nagrodą główną była mini wież Panasonic, za zajęcie drugiego miejsca drukarka laserowa i za miejsce trzecie zestaw głośników do komputera. Wszystkim sponsorom bardzo serdecznie dziękujemy!  Na turniej zgłosiło się 6 uczniów, z Gimnazjum w Siedliskach – Bogusz wzięli udział uczniowie klasy III gimnazjum Justyna Szydłowska i Grzegorz Nowak, z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku przyjechała do nas uczennica klasy I gimnazjum Joanna Ramut, oraz z naszego gimnazjum wzięło udział trzech uczniów z klasy I gimnazjum: Karolina Winiarska, Karolina Długosz i Wojciech Jędrusik. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech rundach konkursu. Pytania zadawała uczestnikom Pani Sylwia Baran. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju kontrolę sprawowała  komisja ekspertów w dziedzinie chemii w składzie: Przewodniczącą komisji była Pani Marzena Sikora z Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, a członkami byli: z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Brzostek Pan Piotr Szczepkowicz oraz Pan Jarosław Nycz. Wśród zaproszonych gości przybyli Pan Józef Nosal, opiekun Pani Bożena Nycz, radny wsi Opacionka Pan Ryszard Chajec, nauczyciele i uczniowie. Nie zabrakło również występów uczniów naszego Zespołu. Turniej uświetnił humorystyczny występ gimnazjalistów pt: „ Maria Skłodowska- Curie i nowa broń” , piosenkę Anny German pt: „ Być może” zaśpiewała uczennica Karolina Stasiowska a na zakończenie wystąpiły dziewczyny z klasy VI SP, które zaprezentowały układ taneczny. Po zaciętej na bardzo wysokim poziomie wiedzy  rywalizacji wyłoniono zwycięzców turnieju. Miejsce I zdobyła Justyna Szydłowska z Gimnazjum w Siedliskach- Bogusz, II miejsce wywalczył Grzegorz Nowak z Gimnazjum w Siedliskach – Bogusz oraz III miejsce zajęła Karolina Winiarska z Januszkowic. Turniej przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze, zakończył się pamiątkowym zdjęciem, nagrody  bardzo przypadły do gustów, radosne twarze zwycięzców świadczyły o sukcesie organizatorów i były znakiem, że  ogrom pracy włożony w przygotowanie turnieju  ma sens i już dzisiaj należy pomyśleć o kolejnym „Wielkim Polaku”.  Do zobaczenia za rok!      

Iwona Szczucińska

 

 

 

 

 

UROCZYSTA AKADEMIA POŚWIĘCONA  ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

 

30 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Januszkowicach odbyła się uroczysta akademia poświęcona  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz recytatorskie przedstawiając piękną lekcję historii. Tym samym podkreślili znaczenie Konstytucji Majowej dla nas - Polaków. Gimnazjaliści zwrócili uwagę nie tylko na fakt, że Konstytucja 3 Maja stała się pierwszą, demokratyczną ustawą w Europie, ale również, iż jest ona symbolem odzyskanej niepodległości, doceniając w ten sposób wartość działań podjętych przez naszych przodków. To dzięki nim dziś żyjemy w wolnym, nowoczesnym państwie.

Te niecodzienne zajęcia uświetnił wspaniale wykonany polonez przez młodszych uczniów naszej szkoły.

Tak ciekawa lekcja na pewno pozostanie w naszej pamięci, wywołując refleksję o tym, że „naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

 

 

„KOBIETO! - TAJEMNICĄ JESTEŚ Z KSIĘGI CZARÓW…”

 

W dniu 8 marca 2014 roku w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet, zorganizowana przez wszystkich mężczyzn, pracujących w naszej szkole, w której wzięli udział uczniowie z różnych klas.

Całość imprezy była bardzo różnorodna. Część wokalną wykonali Karolina Stasiowska, Kinga Węgrzyn, Mateusz Żygłowicz, oraz duet: Dawid Kolbusz i Patryk Krupka. O oprawę muzyczną zadbali pan Paweł Wiejowski i pan Jan Palar. Oprócz wierszy, żartów oraz części wokalnej odegrana została również humorystyczna scenka, która rozbawiła wszystkich zebranych, pokazując, że mężczyzna nawet w czasach prehistorycznych nie mógł sobie poradzić bez pomocy kobiety.

Na zakończenie przedstawienia prowadzący złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia, po czym nastąpiło symboliczne wręczenie kwiatów.

Występujący uczniowie stanęli naprawdę na wysokości zadania, a publiczność była bardzo zadowolona z przedstawienia. Zawdzięczamy to między innymi panu Stefanowi Kokoczce, który zadbał o tak ciekawy scenariusz i czuwał nad jego realizacją.

 

Uczennica klasy II gimnazjum

Sylwia Cieplik

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY W NASZEJ SZKOLE

 

 

Zgodnie z naszą szkolną tradycją, którą kultywujemy już od dobrych paru lat, ostatni dzień pobytu w szkole w starym roku kalendarzowym jest szczególny i niezwykle uroczysty. Szczególny i uroczysty z kilku powodów. Po pierwsze dzień ten dla nas jest wolny od zajęć edukacyjnych; po drugie wszyscy wyglądamy odświętnie i promieniejemy radością; po trzecie spotykamy się w pięknie udekorowanych  klasach po to, aby połamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne; po czwarte nasza szkoła wygląda w tym dniu przepięknie – na korytarzach iskrzą się choinki, piękne gazetki świąteczne przypominają prawdy o Narodzeniu Pańskim, snują się po kątach kolędy …; po piąte w tym dniu przybywają do nas niezwykli i mile widziani Goście – przyjaciele naszej szkoły, którzy są nam zawsze życzliwi i wspierają nas w wielu działaniach; po szóste spotykamy się Wszyscy na pięknie przystrojonej sali gimnastycznej na uroczystym apelu przedświątecznym, aby  poczuć się jak w jednej wielkiej rodzinie i posilić się słowem mówionym i śpiewanym, które ma niezwykłą moc, a mianowicie wyzwala w ludziach ich najszczersze uczucia, jednoczy, łączy, pozwala spojrzeć w głąb siebie, pobudza do refleksji, a nawet wyciska łzy wzruszenia…

Tegoroczny apel przedświąteczny był montażem słowno – muzycznym zatytułowanym ,,Przed Wigilią”. Nad jego realizacją trudzili się nauczyciele przygotowujący wystrój sali gimnastycznej, nauczyciele odpowiedzialni za oprawę muzyczną oraz za słowo mówione. Zamysłem autorów scenariusza było nie tylko przypomnienie prawdy o Narodzeniu Pana w Betlejem, ale również kultywowanie tradycji związanych z Wigilią i Bożym Narodzeniem, przede wszystkim zaś uświadomienie odbiorcom sedna sprawy – potrzeby Bożego Narodzenia w ludzkich sercach, a co się z tym wiąże zmiany w sposobie patrzenia na siebie i potrzeby dostrzegania wokół ludzi, którzy oczekują naszego spojrzenia, ciepłego słowa, pomocy, naszej obecności …o co w dzisiejszym, tak zabieganym i egoistycznym świecie coraz trudniej.

Spotkanie zakończyły życzenia wpisane w tekst scenariusza oraz życzenia Pani Dyrektor i Księdza Proboszcza, których wymowa była zbliżona:

OBY NADCHODZĄCE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA BYŁY POGODNE, PEŁNE CIEPŁA RODZINNEGO I POKOJU, A NADCHODZĄCY ROK 2014 BYŁ SZCZĘŚLIWY I DLA WSZYSTKICH POMYŚLNY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi uczniowie na Gminnych obchodach Święta Niepodległości

 

11 listopada uczniowie gimnazjum reprezentowali  naszą szkołę podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości w Brzostku. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem spod Urzędu Miejskiego do Kościoła Parafialnego, w czasie którego oddano hołd poległym w obronie ojczyzny. Po Mszy świętej młodzież z Zespołu Szkół w Siedliskach Bogusz przedstawiła montaż słowno – muzyczny o charakterze patriotycznym. Uroczystośc zakończyła się przejściem na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej gdzie przed pomnikiem Ofiar Katyńskich i Smoleńskich odmówiono wspólną modlitwę, złożono kwiaty i zapalono znicze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Dziś Ojczyzna jest w potrzebie,

Czeka Ciebie, wierzy w Ciebie!”

 

Powyższe słowa, będące fragmentem wzruszającej piosenki o Ojczyźnie z repertuaru Marka Grechuty, nieprzypadkowo stały się mottem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Januszkowicach. Zamysłem organizatorów akademii było uświadomienie młodym Polakom – uczniom naszej szkoły, czym dzisiaj jest patriotyzm oraz w jaki sposób można go okazywać na co dzień w czasach, kiedy tak wielu młodych rodaków emigruje z kraju w poszukiwaniu pracy i godnych warunków życia. Hasło to jest również wymowne w dobie wszechobecnych haseł integracji europejskiej. Niewątpliwie jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim Polakami. Polskę tworzyli królowie, politycy, poeci, pisarze … i wielu bezimiennych, którzy uczciwie żyli przed nami pod polskim niebem. O Polskę wolną i niepodległą walczyli nasi przodkowie z bronią w ręku, a to, co stworzyli i wywalczyli, pozostawili w spuściźnie nam. To ogromna odpowiedzialność dzierżyć w swoich rękach losy Ojczyzny. To wielka duma być Polakiem. Wymownym podsumowaniem naszych rozważań o współczesnym patriotyzmie będzie fragment wspomnianego wcześniej utworu Marka Grechuty, twórcy, przed którego wielkością i talentem chylimy czoła:

,,(…)I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym

Historią swą, mową, sztuką - te trzy kwiaty

Trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń.

Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał.

Bez historii, mowy, sztuki,

Bez mądrości tej z nauki

Naród się zamieni w bezimienny kraj.

Dziś Ojczyzna jest w potrzebie,

Czeka ciebie, wierzy w ciebie.

Tysiąc lat historii patrzy w serce twe.

Masz obronić, co najlepsze,

By służyło Polsce jeszcze.

Liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa. (…)”

 

 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

  14 października to dzień szczególny. W rocznicę utworzenia, z polecenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r., Komisji Edukacji Narodowej obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji w naszej szkole w październikowy poniedziałek  panowała wyjątkowa atmosfera. Uczniowie w podziękowaniu za trud wniesiony w  edukację przygotowali, na sali gimnastycznej, uroczystą akademię. Uczestniczyły w niej wszystkie dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi. Obchody tego święta rozpoczęły podziękowania dla pracowników szkoły wygłoszone przez pana Stefana Kokoczkę. Odczytano również list nadesłany z tej okazji od Rzecznika Praw Dziecka. Następnym punktem programu był występ uczniów, w którym młodzież popisywała się kunsztem recytatorskim, aktorskim i muzycznym. Podczas akademii ukazano, z małą dozą humoru, ciężką pracę i wysiłek nauczycieli jaki wkładają w swoją pracę. Ale też wielką cierpliwość i wyrozumiałość oraz  starania jakie czynią by ukształtować przede wszystkim pozytywną postawę i charakter młodzieży.

W tak przyjaznej atmosferze czas minął szybko. Uroczysty apel zakończyły życzenia od uczniów z Samorządu Uczniowskiego i rodziców z Rady Rodziców dla nauczycieli, którym wręczono przepiękne kwiaty.

 

 

ŻYCZENIA PANA BURMISTRZA BRZOSTKU SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW ZS W JANUSZKOWICACH Z OKAZJI ŚWIĘTA KEN

 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

                                                                          „Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkolo…”

 

 

   Dnia 2 września 2013 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tradycyjnie, pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza św. w Kościele Parafialnym    w Januszkowicach.

Po mszy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły. Tam odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. III i IV, po czym Pani Dyrektor powitała zgromadzonych oraz życzyła wszystkim owocnej pracy w nowym roku szkolnym. Dalej  nastąpiła część informacyjna, po której uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pan jest moją mocą i tarczą,

  zaufało Mu moje serce”

                                         (PS 28,7)

                                

SREBRNY JUBILEUSZ KSIĘDZA STANISŁAWA MIRKA

 

            Słowa z psalmu obrał sobie jako motto srebrnego jubileuszu, który świętował 23 czerwca 2013 roku  w  parafii Januszkowice,  Ks. Proboszcz Stanisław Mirek. Nabierają one szczególnego znaczenia, gdy po 25 latach pracy duszpasterskiej Jubilat wraz z swoimi parafianami dziękował Bogu za dar  kapłaństwa, za otrzymane łaski w tym czasie i za ludzi spotkanych na drodze kapłańskiego życia.

           W uroczystościach jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich Ks. Stanisława Mirka uczestniczyli kapłani, zaproszeni goście i parafianie. Mszę św. koncelebrował  Jubilat wraz z ks. prałatem Tadeuszem  Preisem,  ks. Andrzejem Gryglem pochodzącym z Januszkowic oraz  proboszczem z Bieździedzy.

           W homilii znajomy Jubilata ks. Władysław Depa z tarnowskiego seminarium mówił o roli kapłaństwa, które jest wielką tajemnicą i darem przerastającym człowieka. Nawiązał do słów ks. Jana Twardowskiego, który pisał w jednym z wierszy, że kapłaństwa swego się boi, przed nim klęka, ale równocześnie w szarej codzienności życia wpada podziw i cieszy się swoim kapłaństwem. Kaznodzieja mówił o wyjątkowości powołania kapłańskiego, a także o wątpliwościach, jakie przeżywa każdy kapłan w trudnych chwilach swego życia.

Na zakończenie Eucharystii ks. kanonik Stanisław Mirek odebrał jubileuszowe życzenia od dzieci i młodzieży, dyrektor i pracowników ZS w Januszkowicach, przedstawicieli Akcji Katolickiej, Caritas oraz Rady Parafialnej. Do życzeń dołączyli się również obecni  na uroczystości przedstawiciele władz samorządowych - Burmistrz Brzostku, Pan Leszek Bieniek i Komendant Policji, Pan Marek Boroń.

           Na koniec głos zabrał sam Jubilat , ks. Stanisław Mirek, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia uroczystości jubileuszowych.

 

 

 

 

DZIEŃ MAMY I TATY

                                                                  „Kocham Mamę i Tatę”                              

 

     27 maja, jak co roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Mamy i Taty.

Przedszkolaki i uczniowie klas I-III w wierszach, piosenkach, inscenizacjach i tańcach wyrazili ogromną wdzięczność i miłość do swoich Rodziców. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM BISKUPEM

 

     Dnia 9 maja, zgodnie z ustalonym wcześniej programem, Ks. Biskup Edward Białogłowski przybył z wizytą do  parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Januszkowicach.

Zaplanowana w tym dniu wizytacja kanoniczna rozpoczęła się w kościele o godz. 11.00 od powitania Ks. Biskupa przez miejscowego proboszcza Stanisława Mirka i parafian.

Następnie została odprawiona Msza św., którą wraz z Dostojnym Gościem celebrowali ks. dr Jan Cebulak- dziekan  brzostecki oraz ks. prałat Tadeusz Preis. Po homilii skierowanej do grona pedagogicznego,  pracowników szkoły, uczniów i rodziców, Ks. Biskup poświęcił ufundowany przez parafian obraz błogosławionego Jana Pawła II, który został umieszczony obok jego relikwii. 

     Po Eucharystii wszyscy przemaszerowali wraz z pocztem sztandarowym do szkoły, gdzie  Ks. Biskupa wraz z towarzyszącymi mu kapłanami  powitała Pani Dyrektor Ewa Ziaja oraz uczniowie.

Dzieci zaprezentowały przygotowany na tę okoliczność układ taneczny i pieśni religijne. Z kolei starsza młodzież przedstawiła spektakl pt. „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary...”. Recytacje tekstów ks. J. Twardowskiego, J. Kochanowskiego oraz innych poetów były głęboko przeżywane zarówno przez młodych aktorów, jak i zgromadzoną publiczność. Spotkanie to pomogło w lepszym poznaniu poezji religijnej, a także stało się chwilą refleksji  nad sensem naszego życia oraz oderwaniem od problemów dnia codziennego.

      Na zakończenie Ks. Biskup podziękował uczniom za przygotowanie pięknego misterium oraz skierował do wszystkich ważne  przesłanie na dalsze drogi  naszego życia. 

Wieczorem młodzież z januszkowickiej parafii podczas kolejnej Mszy św. przyjęła sakrament bierzmowania z rąk Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego.

 

 

 

 

 

 PORANEK WIGILIJNY

 

Już

w niebie

wszyscy

anieli się zlecieli,

nad tajemnicą

         Bożego Narodzenia się zdumieli….

I choć historia Bożej Dzieciny

jest wszystkim nam znana,

dzieciom w kołyskach opowiadana,

my,  jak nasz polski obyczaj każe ,

jasełka Bogu nieśliśmy w darze…

 

 

     21 grudnia bieżącego roku  o godzinie 10 00 w Zespole Szkół  im. Adama Mickiewicza   w Januszkowicach miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Szkołę odwiedziły bowiem zastępy aniołów, które dzielnie toczyły walkę z podstępnymi diabłami o to, by prawda  i przesłanie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia mogły dotrzeć do ludzkich serc. Ta niezwykła walka dobra ze złem została przedstawiona w barwny i humorystyczny  sposób.

   Jak się okazuje aniołowie w niebie także bywają niedouczeni, dlatego należało im uświadomić  w czym tkwi tajemnica narodzin Maleńkiej Dzieciny. W drodze do źródeł wiedzy wysłannicy  niebios napotkali na wiele przeszkód, albowiem w niebie złapano agenta piekła, który miał za zadanie udaremnić Boskie plany. Okrutny Lucyfer wraz        z diabłem Rokitą dybali na życie pasterzy, aby ci nie ogłosili  Dobrej Nowiny. Na szczęście przybyli im na pomoc aniołowie Michał  i Gabriel ,i wspólnie z pomocą trzech króli :Kacpra Melchiora i Baltazara pokonali belzebuby.

   Należy tutaj nadmienić, że dzięki wirtuozerskiemu wykonaniu kolęd przez uczniów naszej szkoły , zgromadzona na inscenizacji publiczność została wprowadzona  w ten magiczny, świąteczny nastrój.

 

 

 

 

 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

 

     Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.     Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych: Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863, zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność.     Chcąc uczcić pamięć Polaków, którzy oddawali życie za wolną Polskę uczniowie naszego zespołu 11 listopada uczestniczyli w Gminnych Obchodach Święta Niepodległości.  Reprezentacja  naszej szkoły  z pocztem sztandarowym  wzięła udział we wspólnym pochodzie  organizacji i instytucji  z terenu gminy, jak również w uroczystej  Mszy Świętej odprawionej za Ojczyznę w kościele parafialnym w Brzostku.       Po Mszy Świętej uczniowie naszego zespołu  przedstawili program artystyczny, pt. ,,Jak Polska odzyskała niepodległość ?”. Występ prezentował najważniejsze wydarzenia, które poprzedziły odzyskanie przez Polskę niepodległość. W sposób ciekawy przedstawiona została  lekcja historii poprzez zastosowanie różnych narzędzi: mapy, muzyki z zespołem, kostiumów, kotylionów oraz okolicznościowej dekoracji. Patriotyczne wiersze i pieśni pokazały trudną drogę naszego kraju do wolności.   Uroczystość zakończyła się  przejściem na teren Warsztatów Terapii Zajęciowej i złożenie kwiatów przed pomnikiem Ofiar Katyńskich i Smoleńskich.  Akademia z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Januszkowicach odbyła się dnia 12 listopada.   Wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia, oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje Życie. Obchody 11 listopada to właśnie wyrażanie naszego szacunku dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego.

 

 

Organizatorzy

 

 

NAUCZYCIELOM  - W DNIU ICH ŚWIĘTA

 

      12 października w przededniu Święta Edukacji Narodowej uczniowie naszej szkoły przygotowali wraz z nauczycielami żartobliwą część artystyczną, aby w ten sposób podziękować wszystkim pracownikom oświaty za ich trud i życzliwe serce okazywane na co dzień.

Gimnazjaliści z drugiej klasy zebrali się na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Uczniowskiej, które poświęcono naszemu Gronu Pedagogicznemu. W czasie obrad dokonali z humorem oceny pedagogów, przyznając im punkty według Uczniowskiego Systemu Oceniania. Podzielając opinie całej społeczności, brali pod uwagę przydatność wiedzy szkolnej w dalszym życiu, przekazywanej przez nauczycieli różnych przedmiotów oraz  ich stosunek do uczniów. Najwyższą oceną uzyskali nauczyciele – emeryci ( nic nie wymagają), wuefiści, panie z nauczania początkowego oraz nauczyciele przedmiotów artystycznych. Najniżej oceniono matematyków,  polonistki i anglistów, bo jak wszystkim  wiadomo, najwięcej zadają do zapamiętania. Stąd też  ci nauczycieli musieli wysłuchać żale uczniowskie, wygłoszone z przymrużeniem oka w dalszej części posiedzenia.

Następnie uczniowie piątej klasy, ubrani w dawne mundurki szkolne, zainscenizowali niezapomnianą lekcję języka polskiego, pokazując, że praca nauczyciela nie jest, wbrew powszechnemu mniemaniu, łatwa i przyjemna. Uczniowie rozbawili widzów, układając wesołe zdania na temat poznanych lektur oraz odtwarzając różne typy szkolne: lizusa, lenia, symulanta.

      Święto Edukacji było też okazją, by sprawdzić, czy uczniowie znają swoich nauczycieli. Gimnazjaliści odpowiadali na pytania dotyczące upodobań i cech wybranych nauczycieli. Jak potwierdzili oni sami, wiele odpowiedzi było poprawnych. Zabawa wszystkim bardzo się spodobała. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano też stworzonej specjalnie na tę uroczystość piosenki o szkole i naszych nauczycielach, która została zaśpiewana na melodię znanego przez wszystkich Polaków przeboju zespołu „Jarzębina”- Koko Euro spoko.

     Na zakończenie uroczystości serdeczne życzenia  i kwiaty  złożyli nauczycielom z okazji ich święta uczniowie i przedstawiciele Rady Rodziców.

 

 

 

 

PASOWANIE NA UCZNIA

 

,,My już dużo umiemy … Teraz już ślubować z honorem możemy.”

 

            Dnia 3 października 2012 r. 10 siedmiolatków i 9 sześciolatków zostało oficjalnie przyjętych do szkolnego grona.

            Najpierw dzieci pochwaliły się, co już umieją. Potem było symboliczne ,,uderzenie” w ramię wielkim ołówkiem przez panią Dyrektor Ewę Ziaja i złożenie ślubowania na sztandar szkoły.

            Pierwszoklasiści zostali obdarowani upominkami przez panią Dyrektor, Samorząd Uczniowski, wychowawcę oraz  rodziców.

Wychowawca klasy I

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ MAMY I TATY

 

Dzień Mamy i Taty  w naszej szkole odbył się 25 maja i na tę uroczystość przybyli rodzice dzieci przedszkolnych i klas I-III. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały część artystyczną, którą rozpoczął taniec polonez w wykonaniu przedszkolaków. W dalszej części programu można było zobaczyć inscenizację oraz  usłyszeć wiele życzeń i piosenek dla rodziców. Zaproszeni goście przy kawie i ciastku oglądali występy swoich pociech. Po części artystycznej dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane upominki.

 

 

Organizatorzy 

 

 

 

221. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


       221 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę
rządową, zwaną później Konstytucją 3 maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

       Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto. Próby przeprowadzenia reform zawartych w ustawie rządowej zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez Konfederację Targowicką oraz wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja stanowiła dokument przypominający o walce o niepodległość.
       W 1791 roku dzień 3 maja został uznany za święto Konstytucji 3 Maja. Po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne zastąpiły je obchodami święta 1 Maja, a w 1951 roku - zdelegalizowały. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 roku, święto 3 Maja jest świętem narodowym, obok Narodowego Święta Niepodległości obchodzonego 11 listopada.

        W Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach również pamiętano o tej jakże ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy. Na maszcie zawisła biało-czerwona flaga, a w oknach sal lekcyjnych pojawiły się biało-czerwone chorągiewki wykonane z okazji święta flagi przez przedszkolaków przy pomocy nauczycieli.

Natomiast zwieńczeniem wszystkich patriotycznych działań był uroczysty apel z udziałem całej społeczności szkolnej oraz sztandaru. Apel ten był niezwykłą lekcją historii, gdyż słowami poetów i twórców pieśni patriotycznych włożonych w usta naszych uczniów dokonaliśmy przeglądu fragmentu historii narodowej, z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja jako punktem kulminacyjnym.

        Wszyscy występujący swoją postawą podczas apelu jak również w trakcie prób przed występem pokazali, iż wiedzą, co to patriotyzm oraz jak go okazywać współcześnie, kiedy za Ojczyznę nie trzeba przelewać krwi. Apel zakończył ,,Mazurek Dąbrowskiego” odśpiewany w całości z niezwykłą ekspresją, co można interpretować słowami właśnie tej pieśni: ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy MY żyjemy!”

 

 

 

ŚWIĘTO FLAGI

 

Już tradycją stało się w naszej szkole przygotowanie przez przedszkolaków akademii z okazji Święta Flagi. Ma to służyć rozwijaniu patriotyzmu wśród najmłodszych.

Kilka dni wcześniej każdy przedszkolak wykonał chorągiewkę biało-czerwoną. Następnie w czasie apelu, przed całą szkołą, dzieci  przedstawiły krótką część artystyczną na którą składały się: wierszyki, piosenki i taniec polonez. Po akademii przedszkolaki wyruszyły na spacer po miejscowości w czasie, którego rozdawały napotkanym mieszkańcom chorągiewki biało-czerwone.

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

„Dziś dla Babci Słońce mamy

i całuski dla Dziadziusia”

 

 

       Dnia 17.02.2013 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta Babci i Dziadka.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście. Przy pączku i herbatce oglądali program artystyczny w wykonaniu swoich wnuków. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-2 zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce. Na zakończenie wręczyły swoim Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki.

 

            

 

 

 

 

                                                                                                   wychowawcy oddziałów przedszkolnych

                                                                                                   i klas 1-3

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY

 

 

„ Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że jak mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie …”    

 

                                                J.Kasprowicz

 

Boże Narodzenie, to swoiste misterium radości. W życiu każdego człowieka muszą być takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni. Powtarzające się co roku oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę, zasiadanie do wspólnej z bliskimi wigilii, nieodłączne dzielenie się opłatkiem uczą nas, że świat można uporządkować, nadać mu przewidywalny kształt. Dzięki temu tworzą się także silniejsze więzy z rodzicami, dziadkami, przywiązanie do własnej rodziny i poczucie przynależności do  niej. Wigilia w naszej szkole od kilku lat zagościła już na dobre i stała się tradycją sprawiającą ogromną radość, szczególnie dla uczestniczących w niej uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. 22 grudnia w naszym zespole nie było zajęć dydaktycznych. W klasach odbyły się wigilie z wychowawcami podczas których łamano się opłatkiem, składano sobie życzenia i śpiewano kolędy, nie zabrakło również tradycyjnego barszczu z uszkami. W dalszych uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: zastępca burmistrza Brzostku Piotr Szczepkowicz, kierownik GZOSiP Irena Nosal, ksiądz proboszcz Mariusz Cymbała, sołtysi – Andrzej Mokrzycki i Bolesław Pieniądz, radny Ryszard Chajec, emerytowani pracownicy oraz cała społeczność szkolna.

W tym roku tajemnicę zbliżających się świąt przybliżyli nam uczennice i uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod opieką nauczycieli: Barbary Szczucińskiej i  Stefana Kokoczki. Przygotowali oni przedstawienie pt. ,, Boże Narodzenie w domu” ukazujące magię Świąt Bożego Narodzenia, poprzedzone przygotowaniami do  Wieczerzy Wigilijnej. Swoim występem wprowadzili nas w świąteczny nastrój, czas zadumy i radości. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem odegrali swoje role. Występ uświetniły również  kolędy i pastorałki, które uczniowie przygotowali wraz z nauczycielką muzyki Marią Przewoźnik oraz przy akompaniamencie pana Pawła Wiejowskiego. Swoje umiejętności muzyczne zaprezentowały również dwie uczennice kółka muzycznego, które wykonały kolędę na fletach oraz uczennica klasy szóstej na saksofonie. 

 Po występie uczniów głos zabrał ksiądz proboszcz Mariusz Cymbała, składając życzenia z okazji zbliżających się świąt. Pani dyrektor Ewa Ziaja dołączając się do życzeń  podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przebieg imprezy. Na zakończenie pan Piotr Szczepkowicz podziękował artystom za występ i na ręce ,,aniołków” przekazał słodycze. Po części artystycznej nauczyciele, pracownicy obsługi i zaproszeni goście zasiedli do wspólnej wigilii.

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

11-listopada to wielkie święto wszystkich Polaków, to rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Młodzież z naszej szkoły uczciła to ważne wydarzenie uroczystą akademią, poprzez którą przywrócono pamięć tych, którzy walczyli za ojczyznę. Zwrócono także uwagę na ważne wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Całość uświetniła prezentacja i piękny śpiew pieśni patriotycznych w wykonaniu naszych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

 

 

           "Każdy pierwszak z raźną miną do szkoły przybywa". 

 

       5 października to dzień, w którym uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni w poczet Uczniów Naszej Szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny i złożyli uroczyste ślubowanie.

Następnie P. Dyrektor pasowała każdego z nich na ucznia naszej szkoły.

Na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz prezenty. Ten dzień był pełen wrażeń zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców.

                                                     

      wych. klasy I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wszystkim Babciom, Wszystkim Dziadkom

Zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień

I dużo radości”

 

 

21 i 22 stycznia to daty znane wszystkim wnuczętom. W te dni swoje święta obchodzą Babcie i Dziadkowie. Z tej okazji w naszej szkole 01.02.2011 odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni seniorzy. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas młodszych śpiewały piosenki, recytowały wiersze i przedstawiły krótką scenkę o dziadku, do którego przyszły rezolutne krasnoludki. Występ rozbawił i wzruszył naszych gości. Po życzeniach przyszedł czas na poczęstunek i prezenciki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY

 

„A nadzieja znów wstąpi w nas...

Uwierzmy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie”

 

      Zgodnie z tradycją dnia 22 grudnia 2010 roku w Zespole Szkół w Januszkowicach uroczyście świętowano Poranek Wigilijny. W tym roku atmosfera była tym bardziej świąteczna, ponieważ nie odbywały się zajęcia dydaktyczne. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych, w których nie zabrakło wigilijnego barszczu z uszkami i serdecznych życzeń.

      W dalszych uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Brzostku Leszek Bieniek z małżonką, ksiądz prałat Tadeusz Preis, ksiądz proboszcz Mariusz Cymbała, sołtysi – Andrzej Mokrzycki i Bolesław Pieniądz, radny Ryszard Chajec, emerytowani pracownicy oraz cała społeczność szkolna.

      W nastrój Świąt  Bożego Narodzenia wprowadzili wszystkich zgromadzonych uczniowie szkoły podstawowej, którzy pięknie przedstawili jasełka, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli, Celiny Węgrzyn i Jana Palara.

Zaprezentowali na scenie prostych pasterzy, którzy zbudzeni przez aniołów ruszyli powitać nowo narodzonego w stajence Jezusa. Przypomnieli postać okrutnego Heroda, który dowiadując się od trzech monarchów o  Dzieciątku, kazał wymordować wszystkie dzieci, a potem został sprawiedliwie ukarany przez śmierć i diabła.  W kulminacyjnej scenie do pięknej szopki betlejemskiej , wykonanej przez panią Wandę Jamróz, przybyły znane biblijne postacie, by oddać hołd i złożyć dary Bożej Dziecinie, tj. aniołowie,  pasterze, trzej królowie oraz małe dzieci.

Tegoroczne jasełka były też okazją do przywołania pamięcią  tych, których nie ma już między nami. I tak wszyscy ze wzruszeniem  zobaczyli papieża Jana Pawła II i usłyszeli wykonaną przez niego ulubioną kolędę „Oj maluśki”. Nie zabrakło także tradycyjnych życzeń świątecznych i pięknych, polskich  kolęd, jak również chwil zadumy , wzruszenia, a nawet akcentów humorystycznych.

      Po jasełkach odbyło się spotkanie opłatkowe przy wigilijnym stole , w którym uczestniczyli zaproszeni  goście i pracownicy szkoły wraz z panią dyrektor  Ewą Ziaja.

                                                                                                                                    

                                                                                                                             Organizatorzy

 

 

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie."

 

13 października 2010 roku w Zespole Szkół w Januszkowicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Brzostku - Pan Leszek Bieniek, wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W programie artystycznym wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowali go wspólnie z nauczycielami - Katarzyną Pietrucha-Nowak i Stefanem Kokoczką. Oprawę muzyczną uroczystości opracował Pan Jan Palar. Wśród serdecznych życzeń oraz kwiatów dla wszystkich pracowników oświaty nie zabrakło wierszy, humorystycznych scen z życia szkoły i piosenek.

Na zakończenie uroczystości najlepsze życzenia nauczycielom złożył Burmistrz Brzostku Leszek Bieniek. Z okazji Dnia Nauczyciela Pani Dyrektor, wyróżniła nagrodami nauczycieli oraz pracowników obsługi za ich pracę w ubiegłym roku szkolnym. Nagrodę Dyrektora otrzymali następujący nauczyciele: Pani Barbara Szczucińska, Pani Wanda Jamróz, Pan Stefan Kokoczka, Pan Gustaw Zięba i Pan Dariusz Dziedzic oraz pracownicy obsługi: Pani Małgorzata Garstka i Pani Krystyna Zegarowska.

 

Organizatorzy

 

 

 

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

 

            Dnia 30 września 2010r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Po zaprezentowaniu się w programie artystycznym pod hasłem „Wczoraj przedszkolaki-

dzisiaj pierwszaki” dzieci wspominały minione wakacje, pożegnały się z ulubionymi zabawkami, wyrazili radość z bycia uczniem jak również wykazali się wiadomościami na temat swojej Ojczyzny.

            Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie przez dyrektor szkoły p.Ewę Ziaja. Do grona uczniów zostali przyjęci: Monika Chajec, Kamil Długosz, Dawid Garstka, Dawid Kolbusz, Kamila Kowalska, Piotr Krupka, Paulina Krzyżak, Katarzyna Lampara, Mateusz Opiela, Konrad Płaziak, Olga Pruchnik, Urszula Przewięda, Eryk Przywara, Sławomir Raś, Marta Skórka, Norbert Ząbik i Anna Zegarowska.

            Na pamiątkę pasowania na ucznia otrzymali dyplomy potwierdzające przyjęcie ich przez Panią Dyrektor, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowską w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Uczniowie otrzymali również wiele upominków.

 

                                                                                                 wychowawca klasy   Bogusława Krajewska

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

 

W środę 1 września 2010 roku w Zespole Szkół w Januszkowicach rozpoczęło naukę 142 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum, oraz 39 w oddziałach przedszkolnych. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Januszkowicach. We mszy uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego wszyscy zebrani wysłuchali listu p. Minister Oświaty Katarzyny Hall odczytanego przez p. Iwonę Szczucińską. Część artystyczną apelu zaprezentowali uczniowie kl. III, IV,V S.P. i II G. przygotowanej pod kierunkiem p. Barbary Szczucińskiej i Jana Palara. Teksty wierszy i piosenek nawiązywały do minionych wakacji oraz wprowadzały uczniów w atmosferę obowiązków szkolnych. Młodzież przypomniała również o 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przywitano także uczniów z klasy pierwszej. W dalszej części apelu Dyrektor Szkoły p.Ewa Ziaja w swym wystąpieniu powitała wszystkich uczniów, życzyła im sukcesów i wytrwałości w pracy. Przedstawiła także wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli, którzy będą uczyć w naszej szkole. Są to: mgr Iwona Szczucińska- nauczycielka przyrody i biologii, mgr Sylwia Baran- nauczycielka chemii. Od tego roku szkolnego w naszym zespole będzie pracował pedagog szkolny mgr Halina Dziedzic. Po apelu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W czasie pierwszej lekcji wychowawczej zapoznali się z organizacją pracy w nowym roku szkolnym. Wychowawcy przypomnieli uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

                                                                                                                   Organizatorzy.

 

 

 

„O gdybym kiedy dożył tej pociechy,

Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy”

                                                  ( Adam Mickiewicz)

 

OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY W JANUSZKOWICACH

 

 

          Gimnazjum w Zespole Szkół w Januszkowicach nosi imię Adama Mickiewicza od  2000 roku, a więc już 10 lat. Dlatego w tradycję szkoły na stałe wpisały się  dni poświęcone jej patronowi. Każdego roku społeczność szkolna stara się nieco inaczej czcić pamięć naszego wieszcza narodowego. Tegoroczne uroczystości pod hasłem „Spotkania z Mickiewiczem”  odbyły się 31 maja. Młodzież po raz kolejny miała okazję przyjrzeć się swojemu duchowemu opiekunowi i poznać jego twórczość, realizując zadania konkursowe.

         Część oficjalna odchodów Święta Szkoły rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Januszkowicach, którą celebrowali ks. proboszcz Mariusz Cymbała i ks. prałat Tadeusz Preis. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: Burmistrz Brzostku - Leszek Bieniek wraz z żoną, Kierownik Domu Kultury w Brzostku- Marta Król, redaktor „Wiadomości Brzosteckich” - Józef Nosal, sołtys Januszkowic - Bolesław Pieniądz, radny - Jan Wesołowski oraz pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie na czele ze sztandarem, przedstawiającym postać patrona.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Zgromadzonej w sali gimnastycznej publiczności uczniowie ZS w Januszkowicach zaprezentowali przedstawienie oparte na wątkach biograficznych Adama Mickiewicza „Żeby te księgi trafiły pod strzechy”. Wszyscy mogli poznać bogatą twórczość naszego wieszcza oraz poczuć emocje towarzyszące poecie w różnych etapach życia.

         W tym roku po raz kolejny organizatorzy, czyli nauczyciele przedmiotów humanistycznych, zaprosili do współpracy gimnazja z terenu gminy Brzostek, aby stanęły w szranki współzawodnictwa w międzyszkolnym konkursie.

Tegoroczny turniej wiedzy pod hasłem „ Pan Tadeusz” filmem malowany sprawdzał wiadomości na temat ekranizacji epopei narodowej A. Mickiewicza oraz podstawowe wiadomości dotyczące jej reżysera, Andrzeja Wajdy.

Zaproszenie przyjęło Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz, z którego dwa dwuosobowe zespoły uczniów stanęły do współzawodnictwa  z gimnazjalistami z Januszkowic. Zmagania uczestników konkursu obserwowali widzowie, a powołane jury czuwało nad prawidłowym jego przebiegiem. Ciekawa multimedialna forma konkursu zachęcała wszystkich do testowania swojej wiedzy. Po zaciętej rywalizacji komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Wioleta Wojdyła i Ewelina Płaziak  ( Gimnazjum w Januszkowicach)

II miejsce – Natalia Jędrzejczyk i Angelika Czyż ( Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz)

III miejsce – Ewelina Jarmolińska i Patrycja Wójcik (Gimnazjum w Siedliskach-Bogusz).

Gimnazjaliści wykazali się bardzo dobrą znajomością „ Pana Tadeusza” i zaskakiwali umiejętnością odbioru sztuki filmowej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Na koniec uczniowie mogli się lepiej poznać, uczestnicząc we wspólnej zabawie dyskotekowej.

         Tegoroczne Święto Patrona Szkoły w Januszkowicach było doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia tradycji w życiu każdego Polaka oraz dumy ze swojej przeszłości teraźniejszości.

 

                                                                                                                                                           C. Węgrzyn

 

 

 

 

,,Cudownych rodziców mam…”

 

Dnia 26 maja 2010 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia   z okazji Święta Mamy i Taty.

,,Cudownych rodziców mam” – to hasło przewodnie tej uroczystości. Przy melodii tej piosenki przedszkolaki zaprosiły do tańca swoich rodziców. Później swój program artystyczny przedstawili uczniowie klas I – III. Rodzice otrzymali upominki wykonane własnoręcznie przez dzieci.

 

                         Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBRODNIA KATYŃSKA-…A PAMIĘĆ O NICH BĘDZIE TRWAĆ WIECZNIE

 

       W dniu 12 kwietnia 2010 roku w Brzostku odbyły się Obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną przez Ks. dr Jana Cebulaka, Proboszcza Parafii Brzostek. Na uroczystości upamiętniające ofiary sowieckiego reżimu zaproszono członków rodzin oficerów zamordowanych w Katyniu, pochodzących z Brzostku i okolic. Najbliżsi poległych wspominali tamte czasy, bardzo często ich głosy się łamały, a z oczu płynęły łzy wzruszenia. Do udziału w obchodach zaproszono także władze miasta i powiatu, dowództwo wojska i policji oraz delegacje uczniów szkół z Miasta i Gminy Brzostek. Naszą szkołę reprezentowali Pani Dyrektor Ewa Ziaja, opiekun Samorządu Uczniowskiego Pan Stefan Kokoczka oraz uczniowie klasy II gimnazjum wraz z Pocztem Sztandarowym.

Uroczystości zostały uświetnione przez wystąpienia przedstawicieli władz miejskich i powiatowych, prelekcję studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz występy uczniów z Gimnazjum w Brzostku z programem słowno muzycznym „Golgota wschodu” i prezentacją multimedialną

Również w naszej szkole w następnym dniu, tj. 13 kwietnia miała miejsce akademia z powyższej okazji, którą przygotowała młodzież pod kierownictwem nauczycieli Pani Katarzyny Łukowicz oraz Pana Jana Palara. Program przygotowany przez uczniów okazał się wspaniałą lekcja patriotyzmu, a liczne wiersze i pieśni sprawiły w nas wszystkich ogromne wzruszenie ku czci poległych i bestialsko zamordowanych z tamtych czasów. Ks. Proboszcz Mariusz Cymbała w swoim wystąpieniu, przemawiając do naszych uczniów, w prosty i zrozumiały sposób, przedstawił tą cząstkę prawdy, o której każdy Polak – Patriota powinien zawsze pamiętać.

W obu uroczystościach wszyscy obecni w szczególny sposób upamiętnili tragedię narodową, która wydarzyła się 10 kwietnia w Smoleńsku.

Opiekun SU Stefan Kokoczka

 

 

21 i 22 STYCZNIA

 

,,W radości i w zdrowiu,

 z uśmiechem i w słońcu,

niech wiele będzie tych dat…’’

 

       Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się w naszej szkole 22 stycznia.

  Dzieci  z klas młodszych i oddziałów przedszkolnych zaprezentowały część artystyczną,

w której wyraziły swą miłość i wdzięczność swoim dziadkom i babciom. Składając życzenia dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane laurki.

  Po części artystycznej był słodki poczęstunek.

 

 

 

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORANEK WIGILIJNY

 

 

„Cały świat taki zajęty, nie widzą, nie czują ludzie,

Że znów śpi Dzieciątko, w ubogiej swojej stajence.”

 

 

         W dniu 22 grudnia 2009 roku w naszej szkole odbył się
Poranek Wigilijny. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Brzostek pan L. Bieniek z żoną, ksiądz proboszcz M. Cymbała, ksiądz prałat T. Preis, przewodnicząca Rady Rodziców, sołtysi wsi Januszkowice i Opacionka, radni Gminy Brzostek, emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz nauczyciele, pracownicy obsługi
i  uczniowie.

Z tej okazji program artystyczny zaprezentowali uczniowie kl. I
i III szk. podst. Dzieciątku pokłon oddali: Pastuszkowie, Królowie, Ślązacy, Kaszub, Krakowiacy oraz dzieci.

Przedstawienie wprowadziło wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie zaproszeni goście wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi podzielili się opłatkiem i usiedli przy wigilijnym stole.

 

                                    Organizatorzy

 

 

 

 

Gminne obchody Dnia Niepodległości w Januszkowicach

 

 

        

 

         Gminne obchody 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w Januszkowicach. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w
intencji Ojczyzny.

        

         Po nabożeństwie zebrani z pocztami sztandarowymi przemaszerowali do Domu Ludowego, gdzie uczniowie Zespołu Szkół w Januszkowicach zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

 

         Całość uroczystości przedstawia galeria.
 

 

                         

                                      Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

 

 

          Dnia 13 października 2009 roku w Zespole Szkół w Januszkowicach, jak co roku, uczniowie uroczyście uczcili święto wszystkich pracowników oświaty.

Z tej okazji przygotowano akademię, w której wzięli udział: zastępca Burmistrza Brzostku- Pan Piotr Szczepkowicz, wszyscy  nauczyciele i pracownicy obsługi, emerytowana nauczycielka Pani Janina Kolbusz, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

Młodzież naszej szkoły zaprezentowała ciekawy program artystyczny przygotowany we współpracy z nauczycielami - Barbarą Szczucińską i Stefanem Kokoczką. Oprawę muzyczną i plastyczną uroczystości opracowali  nauczyciele - Paweł Wiejowski i Wanda Jamróz.

Przedstawione wiersze i piosenki ukazywały w humorystyczny sposób blaski i cienie pracy nauczyciela oraz często przekorną naturę uczniów, którzy lubią płatać różne figle i nie zawsze chętnie przykładają się do zdobywania wiedzy.

Uczniowie wielokrotnie i szczerze  wyrazili swoją wdzięczność wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi oraz tym, którzy prowadzą naszą szkołę za ich poświęcenie i zaangażowanie oraz złożyli najserdeczniejsze życzenia. Ich symbolem była odpowiednia dekoracja - olbrzymie czerwone serce, na którym umieszczono podziękowania nauczycielom za ich trud, za serce, za uśmiech, za dobre rady i za przekazana wiedzę.

Wyrazem wdzięczności i uznania dla pracowników oświaty były również ofiarowane wszystkim przez uczniów i rodziców kwiaty i słodycze.

         Na zakończenie uroczystości najlepsze życzenia nauczycielom złożył v-ce Burmistrz Brzostku Piotr Szczepkowicz, a następnie wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy:

Pani Barbarze Szczucińskiej oraz Pani Dyrektor Ewie Ziaja.

Z okazji Dnia Nauczyciela przyznano również Nagrody Dyrektora, które otrzymali w tym roku za

swoje szczególne osiągnięcia w pracy następujący nauczyciele: Ks. Mariusz Cymbała, Pani Celina Węgrzyn, Pani Wanda Jamróz i Pan Paweł Wiejowski oraz pracownicy obsługi: Pani Marta Mamroł i Pani Joanna Zegarowska.

    Obchody Święta Edukacji w naszej szkole zakończyło wspólne spotkanie nauczycieli i zaproszonych gości.

 

 

 

 

 

 

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

 

         Dnia 29 września 2009 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Po zaprezentowaniu zdobytych umiejętności dzieci złożyły ślubowanie i przyrzekły, że swoim zachowaniem i nauką będą sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Następnie dyrektor szkoły p. Ewa Ziaja pasowała dzieci na uczniów.

         Do grona uczniów zostali przyjęci: Anna Boroń, Ilona Bronowicz, Paulina Chajec, Emilia Dziedzic, Dominika Fundakowska, Mateusz Karmelita, Gabriela Kowalska, Konrad Krupka, Michał Krupka, Przemysław Krupka, Katarzyna Machowska, Karolina Mokrzycka, Monika Opiela, Kacper Pruchnik, Angelika Stasiowska, Wojciech Stasiowski, Arkadiusz Stępień, Kornelia Supel i Wiktor Węgrzyn.

         Uczniowie otrzymali upominki i słodycze od p. Dyrektor i Samorządu Uczniowskiego. Całość uroczystości na galerii zdjęć.

                                                                                              

Wychowawca klasy  Danuta Lechwar

 

 

 

 

 

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

 

         We wtorek 1 września 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Januszkowicach rozpoczęło nowy rok szkolny 142 uczniów - 93 uczniów w szkole podstawowej i 49 w gimnazjum. Ponadto do oddziałów przedszkolnych przybyło 44 dzieci.
         Uroczystość rozpoczęła się o godz. 8.00 Mszą św. w Kościele Parafialnym w Januszkowicach, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Po jej zakończeniu wszyscy, na czele z pocztem sztandarowym , przemaszerowali do pięknie odnowionej w czasie wakacji szkoły. 
Dalszą część uroczystości, która odbyła się w sali gimnastycznej, otworzyła Dyrektor Szkoły Ewa Ziaja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z podstawówki i gimnazjum pięknie zaprezentowali się w części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pani Wandy Jamróz i pana Pawła Wiejowskiego. Teksty wierszy i piosenek przypomniały najpiękniejsze wakacyjne chwile oraz wyrażały w humorystyczny sposób wskazówki do pracy uczniów. Młodzież nie zapomniała również o 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dalszej części akademii Dyrektor Szkoły w swoim wystąpieniu szczególnie gorąco przywitała uczniów z klasy pierwszej oraz przedszkolaków. Nawiązując do przesłania z homilii wygłoszonej przez ks. Mariusza Cymbałę - „Bez pracy nie ma kołaczy”, życzyła na progu nowego roku szkolnego wszystkim uczniom sukcesów i wytrwałości w pracy. Przedstawiła również wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli, którzy będą uczyć w naszej szkole. Są to: mgr Katarzyna Łukowicz – nauczycielka j. polskiego (zastępstwo za panią Martę Karmelitę przebywającą na zwolnieniu lekarskim) oraz mgr Maria Przewoźnik – nauczycielka muzyki.          Po uroczystej akademii uczniowie tradycyjnie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W czasie pierwszej lekcji wychowawczej zapoznali się z organizacją pracy w nowym roku szkolnym.

Organizatorzy

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

 

         19 czerwca odbyła się w naszej szkole akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2008/2009 wraz z pożegnaniem klasy III gimnazjum, która ukończyła kolejny etap kształcenia. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Januszkowicach, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Po nabożeństwie wszyscy na czele ze sztandarem udali się do szkoły. 
Swój program artystyczny zaprezentowali najpierw uczniowie klasy III gimnazjum, dziękując Pani Dyrektor, Księdzu Proboszczowi, wychowawcom i nauczycielom i pracownikom obsługi za trud nauczania, wychowania i opieki przez dziewięć lat szkolnych. Następnie klasa VI, żegnając starszych kolegów, przekazała im szereg istotnych rad na przyszłość, przeplatając je piosenkami i wierszami. Klasa II gimnazjum podarowała absolwentom drobne upominki oraz życzyła powodzenia w dalszej edukacji.
Po zakończonej części artystycznej Pani Dyrektor wręczyła najlepszym uczniom z poszczególnych klas świadectwa z paskiem i nagrody. Nagrodzeni zostali również uczniowie, którzy wykazali się wzorową frekwencją. Z rąk Pani Dyrektor nagrody otrzymali laureaci różnych konkursów przedmiotowych, dwie uczennice za pracę w Spółdzielni Uczniowskiej oraz troje uczniów za czytelnictwo. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor pogratulowała nagrodzonym życząc wszystkim miłych i bezpiecznych wakacji.

Organizatorzy akademii: Barbara Szczucińska i Stefan Kokoczka

 

 

 

ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY

 

         Szkoła to szczególna instytucja pożytku publicznego, która pełni ogromną rolę w środowisku, w którym istnieje i funkcjonuje. Nie tylko kształci i wychowuje młode pokolenia na przyszłych światłych, świadomych i aktywnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ale również pełni rolę kulturotwórczą i integracyjną. Chodzi tutaj nie tylko o integrację środowiska uczniowskiego, nauczycielskiego i rodzicielskiego, ale również o środowisko społeczne. Zdaje się, że niemałą rolę w ww. wymienionych kwestiach odgrywa bardziej szkoła wiejska niż miejska. Mieszkańcy miast mają o wiele więcej możliwości, by się spotkać, porozmawiać, miło i pożytecznie spędzić czas. Mogą odwiedzać kina, teatry, wystawy, muzea, uczestniczyć w koncertach i zabawach ludycznych. W środowisku wiejskim tych możliwości jest znacznie mniej. Stąd ogromna rola szkoły, która powinna wychodzić i wychodzi do społeczności lokalnej z różnego rodzaju działaniami po to, aby podkreślić, jak ważną jest instytucją, aby pokazać, że jest, działa i rozwija się prężnie, że realizuje swoją misę i wizję zawartą w dokumentach statutowych.
         Dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach ŚWIĘTO SZKOŁY stało się świetną okazją do tego, by jej drzwi otworzyć szeroko na zewnątrz i gościć ludzi szczerze nam oddanych, ludzi zasłużonych i pełniących ważne funkcje nie tylko w Gminie Brzostek, ale również w obu sołectwach – Januszkowicach i Opacionce. Wszyscy oni z radością przyjęli nasze zaproszenie, jednak nie wszyscy, zapewne z powodu obowiązków lub innych przeszkód, zaszczycili nas swoją obecnością. Ci, którzy skorzystali i przybyli, sprawili nam ogromną radość. W gronie tym znaleźli się: Pan Leszek Bieniek – Burmistrz Brzostku, Pan Piotr Szczepkowicz – Zastępca Burmistrza Brzostku, Pan Marek Boroń – Komendant Policji w Brzostku, Pani Irena Nosal – Kierownik GZOSiP-u, Pani Marta Król – Kierownik Domu Kultury w Brzostku, Pani Elżbieta Bieniek – Szkolna Pielęgniarka, Pan Bolesław Pieniądz – sołtys Januszkowic, Pan Andrzej Mokrzycki – sołtys Opacionki, Pan Ryszard Chajec – Radny z Opacionki, Panie Krystyna Zegarowska i Anna Pieniądz – Przewodniczące KGW działających na terenie Januszkowic i Opacionki, Pani Anna Augustyn – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Ksiądz Andrzej Grygiel – nasz Rodak, absolwent szkoły w Januszkowicach.
         Święto Szkoły stało się również okazją do propagowania wiedzy na temat życia i twórczości wieszcza narodowego, NASZEGO PATRONA – ADAMA MICKIEWICZA.
         Świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnej, koncelebrowanej Mszy Świętej w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Januszkowicach z udziałem zaproszonych Gości, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz sztandaru szkoły. Po nabożeństwie oraz budującej homilii Księdza Proboszcza Mariusza Cymbały, który, nawiązując do niedawno obchodzonego Dnia Matki, porównał szkołę właśnie do matki, która kocha swoje dzieci, troszczy się o nie, zabiega, aby otrzymały jak najlepsze wychowanie. W zamian za to oczekuje szacunku i pamięci oraz życia zgodnego z zasadami wyniesionymi z jej murów. Po nabożeństwie wszyscy, na czele ze sztandarem, udali się w uroczystym pochodzie do szkoły, gdzie zostali mile powitani przez jej Gospodarza –Panią Dyrektor Ewę Ziaja. Następnie w obecności sztandaru nastąpiło wyznanie uczuć patriotycznych – odśpiewanie hymnu narodowego. Po tym miała miejsce chyba najbardziej emocjonująca część spotkania – MIĘDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA, przygotowany przez zespół nauczycieli humanistów w składzie: Jan Palar, Wanda Jamróz, Celina Węgrzyn i Marta Karmelita. W turnieju tym, który składał się z czterech etapów, swoją wiedzą i umiejętnościami popisywały się dwie drużyny gimnazjalistów z Nawsia Brzosteckiego, które wraz z nauczycielką języka polskiego Panią Dorotą Fryc, odpowiedziały na nasze zaproszenie do wspólnych zmagań intelektualnych, oraz nasi uczniowie, również dwie drużyny. Zmagania te oceniało jury w składzie: Pani Marta Król, Pani Irena Nosal oraz Pan Rafał Krajewski. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone, pozostali otrzymali dyplomy uczestnictwa.
         Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie na portret naszego patrona – Adama Mickiewicza techniką dowolną zorganizowanym przez nauczycielkę plastyki – Panią Katarzynę Pietrucha-Nowak. Uczniowie, zarówno szkoły podstawowej, jak i gimnazjum, chętnie podjęli wyzwanie, a ich prace stały się jednym z elementów wystroju sali gimnastycznej, na której odbywała się impreza. Było naprawdę co podziwiać. Najlepsi z rąk Pani Dyrektor Ewy Ziaja w obecności Gości oraz pozostałych członków naszej społeczności szkolnej otrzymali dyplomy oraz nagrody. Jednak chyba największą dla nich nagrodą były gromkie brawa obecnych na sali. Tym samym uczniowie posiadający talent plastyczny zostali wyłonieni spośród pozostałych oraz docenieni, co z pewnością w przyszłości zaowocuje innymi ,,dziełami” artystycznymi.
         W dalszej części duchowej uczty, podczas której wszyscy ,,kosztowali wyśmienitych dań serwowanych z literackiej kuchni” samego Mistrza Pióra Adama Mickiewicza, nasi uczniowie zaprezentowali się w programie artystycznym pt. ,,Coś Ty Polakom uczynił Mickiewiczu...?”, będącej przeglądem najpopularniejszych, najbardziej znanych i cytowanych utworów poety. W przygotowanie tego repertuaru uczniowie włożyli całe swoje serce, zaangażowali również swoich rodziców, którzy chętnie pomagali w wykonaniu strojów czy rekwizytów do przedstawienia. Przygotowaniem występu uczniów zajęła się nauczycielka języka polskiego – Marta Karmelita. Tło wydarzeń, czyli dekorację, zaprojektowała nauczycielka plastyki – Katarzyna Pietrucha – Nowak, oprawą muzyczną, bez której niewątpliwie by się nie obyło, zajął się Pan Paweł Wiejowski. Pan Jan Palar przygotował z uczniami poloneza, który był jednym z elementów przedstawienia. Pani Wanda Jamróz pomagała przygotować stroje i rekwizyty. Jak widać Święto Szkoły stało się również wspaniałą okazją do zacieśnienia współpracy między poszczególnymi nauczycielami.
         Zwieńczeniem uroczystości było pamiątkowe zdjęcie, a tuż po nim nasi szanowni Goście udali na skromny poczęstunek, który był okazją do wymiany zdań ludzi zatroskanych o naszą szkołę oraz społeczność lokalną.
         Jesteśmy dumni z NASZEJ SZKOŁY, która ma swoją historię, tradycję, sztandar oraz tak wspaniałego patrona.

Marta Karmelita