SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU WOJSKOWYM

W JANUSZKOWICACH

W dniu 29 października 2018 roku odbyło się, jak co roku sprzątanie Cmentarza Wojskowego, który znajduje się w okolicach Januszkowice – Działy. Cmentarz ten jest zabytkowy, gdyż są tam groby poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej. W pracach porządkowych brali udział wybrani uczniowie z klas VII i VIII mieszkający w okolicach tego cmentarza. Tegoroczna akcja sprzątania różniła się nieco od tych z wcześniejszych lat, gdyż młodzież przeprowadzała prace porządkowe wraz z rodzicami i pod ich nadzorem. Podczas tej akcji posprzątaliśmy liście z całego terenu cmentarza i wyczyściliśmy groby. Pracowaliśmy tam przez około trzy godziny, aby doprowadzić cmentarz do idealnego stanu. Na zakończenie zapaliliśmy symbolicznie znicze. Trochę zmęczeni, ale pełni satysfakcji wróciliśmy do szkoły.

Uważamy, że organizowanie takich akcji wśród współczesnej młodzieży jest bardzo potrzebne, gdyż pozwala uczyć ich wspólnej i bezinteresownej pracy oraz przypomina o wydarzeniach z tamtego okresu.

Uczennica klasy VII Weronika Foryś

 

 

 

Zbiórka makulatury w ramach akcji "Przywróćmy Dzieciom Uśmiech" 

 

Czytaj

 

WIELKA AKCJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Januszkowicach rozpoczął przeprowadzenie akcji pomocy osobom niepełnosprawnym. Pomoc polega na zakupie cegiełek w postaci edukacyjnych kart tematycznych za min 2 zł. Zebrane środki pieniężne zostaną przekazane fundacji "Pomóż i ty" na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Dla najbardziej aktywnych szkół fundacja ufundowała trzy wysokiej klasy laptopy. Warto pomagać, bo najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka to otwartość, życzliwość i dobroć.

 

Pomóżmy Łukaszowi chodzić!

Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych "Pomóż i ty" już od 16 lat pomaga chorym podopiecznym m.in. Oliwii Kielusiak, Danielowi Czerniak, Jakubowi Nowakowskiemu, Kamilowi Dominiak w zakupieniu sprzętu do rehabilitacji.

Tegoroczna akcja stawia za cel pomoc Łukaszowi Flis, który ma dziecięce porażenie mózgowe. Codziennie niweluje wzmożone napięcie mięśniowe przez ćwiczenia i intensywną rehabilitację. Aby ułatwić utrzymanie równowagi, Łukasz musi dostać trójkołowy elektryczny i stacjonarny rower. Koszt sprzętu to około 10 tysięcy złotych. Żeby zebrać pieniądze dla Łukasza należy kupować cegiełki (min. 2zł za cegiełkę).

Dla najbardziej aktywnych szkół fundacja ufundowała trzy wysokiej klasy laptopy. Warto pomagać, bo najważniejsze wartości w życiu każdego człowieka to otwartość, życzliwość i dobroć.

 

Wszystkim DARCZYŃCOM serdecznie dziękujemy

POMAGAJMY…

Uczennica klasy VIII - Martyna Magiera

 

 

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W NASZEJ SZKOLE

 

W ubiegłym roku szkolnym, po dwóch latach wytężonej pracy, zdobyliśmy tytuł "Szkoła Demokracji" w ogólnopolskim programie, skierowanym do samorządów uczniowskich w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

O tak prestiżowe miano walczył w naszej szkole zespół w składzie: Koordynator pan Stefan Kokoczka oraz członkowie: Kamila Kowalska, Anna Zegarowska, Urszula Przewięda, Aleksandra Kopeć, Martyna Kowalska, Paulina Chajec oraz Dawid Kolbusz.

W dniu 19 września 2018 roku miały miejsce się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, które od dwóch lat odbywają się według nowych i w pełni demokratycznych zasad.

Do Rady Samorządu mieli możliwość zgłaszania swoich kandydatur na poszczególne funkcje uczennice i uczniowie ze wszystkich klas. Następnie rozpoczęła się ich kampania wyborcza która trwała tydzień czasu. Kandydaci opracowali własne programy pracy samorządu, w wyniku czego przynieśli do szkoły bardzo ciekawe i starannie wykonane plakaty, aby każdy uczeń mógł zapoznać się z ich obietnicami wyborczymi i postanowił na kogo zagłosuje.

Po kilku dniach przeznaczonych na zastanowienie się nad wyborem swoich faworytów, uczniowie oddawali głosy przed komisją, wrzucając je do urny wyborczej. Po przeliczeniu oddanych głosów komisja ogłosiła oficjalne wyniki.

 

Tegoroczny skład Rady Samorządu Uczniowskiego reprezentować będą:

 

PRZEWODNICZĄCA: Kamila Kowalska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Patryk Krupka

SEKRETARZ: Anna Zegarowska

SKARBNIK : Aleksandra Kopeć

 

Licząc na owocną pracę w SU i spełnienie swoich obietnic wyborczych wszystkim serdecznie gratulujemy!

Kinga Winiarska

 

 

 

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W R. SZK. 2018/2019

 

 

Przewodnicząca: Kamila Kowalska

Zastępca: Patryk Krupka

Sekretarz: Anna Zegarowska

Skarbnik: Aleksandra Kopeć

 

SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ORAZ ZAKRES ICH CZYNNOŚCI

 W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

 

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

 

 

Przewodniczący: Mateusz Boroń

Członkowie: Łukasz Kowalski

            Sebastian Foryś

                Mateusz Jantoń

                      Karol Stasiowski

                    Kacper Henzel-Zbylut

 

SEKCJA DEKORACYJNA:

 

 

Przewodnicząca: Julia Dziedzic

Członkowie: Aleksandra Kopeć

                    Katarzyna  Lampara

              Monika Chajec

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

 

 

 

Przewodniczący: Martyna Kowalska

Członkowie: Urszula Przewięda

                     Olga Pruchnik

               Gabriela Gierut

                       Patryk Krupka

 

SEKCJA REDAKCYJNA:

 

 

Przewodniczący: Kinga Winiarska

Członkowie: Julita Magiera

                    Martyna Magiera

                      Magdalena Jędrusik

              Emilia Płaziak

            Julita Krupka

                     

 

SEKCJA KULTURALNO – NAUKOWA:

 

 

SEKCJA PORZĄDKOWA:

·        Wspomaganie nauczycieli podczas dyżurów (sprawdzanie obuwia zastępczego, dbanie o ład i porządek w szkole).

·        Odpowiedzialność za dyscyplinę i porządek podczas dyskotek oraz innych imprez szkolnych.

·        Dbanie o porządek i dyscyplinę podczas apeli i akademii szkolnych.

 

SEKCJA DEKORACYJNA:

·        Dbałość o wystrój szkoły.

·        Przygotowywanie ściennej gazetki SU.

·        Pomoc przy tworzeniu dekoracji do uroczystości szkolnych.

 

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

·        Organizowanie różnych akcji na terenie szkoły.

·        Organizowanie konkursów zainicjowanych przez SU.

·        Informowanie uczniów o akcjach i konkursach na terenie szkoły.

·        Przeprowadzanie na terenie szkoły ankiet oraz różnego rodzaju badań opinii uczniów.

·        Współpraca z różnymi instytucjami.

 

SEKCJA REDAKCYJNA:

·        Zamieszczanie artykułów dotyczących działalności SU w szkolnej gazetce ,,Lider” oraz w gazecie lokalnej ,,Wiadomości Brzosteckie”.

·        Dokumentowanie działalności SU.

·        Przygotowywanie plakatów i ogłoszeń.

 

S

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO